ЕБС

Ерөнхий мэдээлэл
Ажлын байрны нэр: ЕБС
Ажил олгогчийн нэр: 11 жилийн сургууль
Зарласан огноо: 2018 оны 7 сарын 04
Хүчинтэй байх огноо: 2018 оны 7 сарын 18
Нэмэлт мэдээлэл
Ажиллах цаг: Бүтэн цагаар
Цалин: 300000 - 350000 ₮
Тавигдах шаардлага
Хүйс: Эм
Нас: -