Үйлчлэгч

Ерөнхий мэдээлэл
Ажлын байрны нэр: Үйлчлэгч
Ажил олгогчийн нэр: Голомтбанк
Зарласан огноо: 2018 оны 8 сарын 07
Хүчинтэй байх огноо: 2018 оны 8 сарын 31
Нэмэлт мэдээлэл
Ажиллах цаг: Бүтэн цагаар
Цалин: 600000 - 800000 ₮
Тавигдах шаардлага
Хүйс: Эм
Нас: -