Нийтийг хамарсан ажил

Ерөнхий мэдээлэл
Ажлын байрны нэр: Нийтийг хамарсан ажил
Ажил олгогчийн нэр: Монголын оюутны холбоо
Зарласан огноо: 2018 оны 8 сарын 08
Хүчинтэй байх огноо: 2018 оны 8 сарын 31
Нэмэлт мэдээлэл
Ажиллах цаг:
Цалин: 600000 - 800000 ₮
Тавигдах шаардлага
Хүйс: Хүйс харгалзахгүй
Нас: -