үйлчлэгч

Ерөнхий мэдээлэл
Ажлын байрны нэр: үйлчлэгч
Ажил олгогчийн нэр: Галбаажамц
Зарласан огноо: 2018 оны 10 сарын 10
Хүчинтэй байх огноо: 2018 оны 12 сарын 31
Нэмэлт мэдээлэл
Ажиллах цаг: Бүтэн цагаар
Цалин: 400000 - 450000 ₮
Тавигдах шаардлага
Хүйс: Эм
Нас: 35 - 44