үйлчлэгч

Ерөнхий мэдээлэл
Ажлын байрны нэр: үйлчлэгч
Ажил олгогчийн нэр: Эрүүл мэндийн төв Баяндалай
Зарласан огноо: 2018 оны 11 сарын 03
Хүчинтэй байх огноо: 2018 оны 11 сарын 30
Нэмэлт мэдээлэл
Ажиллах цаг: Бүтэн цагаар
Цалин: 240000 - 350000 ₮
Тавигдах шаардлага
Хүйс: Эм
Нас: -