Үйлчлэгч

Ерөнхий мэдээлэл
Ажлын байрны нэр: Үйлчлэгч
Ажил олгогчийн нэр: Энхкатеринг
Зарласан огноо: 2018 оны 11 сарын 01
Хүчинтэй байх огноо: 2018 оны 11 сарын 26
Нэмэлт мэдээлэл
Ажиллах цаг: Бүтэн цагаар
Цалин: 240000 - 500000 ₮
Тавигдах шаардлага
Хүйс: Эм
Нас: 20 - 30