Зохион байгуулагч

Ерөнхий мэдээлэл
Ажлын байрны нэр: Зохион байгуулагч
Ажил олгогчийн нэр: Хишиг-Уул
Зарласан огноо: 2019 оны 1 сарын 07
Хүчинтэй байх огноо: 2019 оны 1 сарын 25
Нэмэлт мэдээлэл
Ажиллах цаг: Бүтэн цагаар
Цалин: 320000 - 350000 ₮
Тавигдах шаардлага
Хүйс: Эм
Нас: -