худалдагч

Ерөнхий мэдээлэл
Ажлын байрны нэр: худалдагч
Ажил олгогчийн нэр: Алдарзамлин
Зарласан огноо: 2019 оны 2 сарын 11
Хүчинтэй байх огноо: 2019 оны 2 сарын 25
Нэмэлт мэдээлэл
Ажиллах цаг:
Цалин: 320000 - 500000 ₮
Тавигдах шаардлага
Хүйс: Эм
Нас: -