бутлуурын туслах ажилтан

Ерөнхий мэдээлэл
Ажлын байрны нэр: бутлуурын туслах ажилтан
Ажил олгогчийн нэр: Гашууны гол
Зарласан огноо: 2019 оны 6 сарын 10
Хүчинтэй байх огноо: 2019 оны 6 сарын 30
Нэмэлт мэдээлэл
Ажиллах цаг: Бүтэн цагаар
Цалин: 600000 - 1000000 ₮
Тавигдах шаардлага
Хүйс: Эр
Нас: -