Хөдөлгөөнт зохицуулалтын ажилтан

Ерөнхий мэдээлэл
Ажлын байрны нэр: Хөдөлгөөнт зохицуулалтын ажилтан
Ажил олгогчийн нэр: Гашуун сухайт авто зам ХХК
Зарласан огноо: 2019 оны 7 сарын 01
Хүчинтэй байх огноо: 2029 оны 7 сарын 01
Нэмэлт мэдээлэл
Ажиллах цаг: Бүтэн цагаар
Цалин: 600000 - 800000 ₮
Тавигдах шаардлага
Хүйс: Эр
Нас: 18 - 45