Засварчин

Ерөнхий мэдээлэл
Ажлын байрны нэр: Засварчин
Ажил олгогчийн нэр: Баялагжимс
Зарласан огноо: 2019 оны 7 сарын 01
Хүчинтэй байх огноо: 2019 оны 7 сарын 25
Нэмэлт мэдээлэл
Ажиллах цаг: Бүтэн цагаар
Цалин: 500000 - 800000 ₮
Тавигдах шаардлага
Хүйс: Эр
Нас: 25 - 50