массажчин

Ерөнхий мэдээлэл
Ажлын байрны нэр: массажчин
Ажил олгогчийн нэр: Моманп хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо
Зарласан огноо: 2019 оны 8 сарын 13
Хүчинтэй байх огноо: 2019 оны 10 сарын 13
Нэмэлт мэдээлэл
Ажиллах цаг:
Цалин: 600000 - 800000 ₮
Тавигдах шаардлага
Хүйс: Хүйс харгалзахгүй
Нас: -