8322-15-Жолоочь суудлын машины

Ерөнхий мэдээлэл
Ажлын байрны нэр: 8322-15-Жолоочь суудлын машины
Ажил олгогчийн нэр: Моманп хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо
Зарласан огноо: 2019 оны 8 сарын 13
Хүчинтэй байх огноо: 2019 оны 9 сарын 30
Нэмэлт мэдээлэл
Ажиллах цаг: Бүтэн цагаар
Цалин: 400000 - 530000 ₮
Тавигдах шаардлага
Хүйс: Эр
Нас: -