МЕНЕЖЕР

Ерөнхий мэдээлэл
Ажлын байрны нэр: МЕНЕЖЕР
Ажил олгогчийн нэр: Ховд эвийн хүч
Зарласан огноо: 2019 оны 8 сарын 14
Хүчинтэй байх огноо: 2019 оны 8 сарын 31
Нэмэлт мэдээлэл
Ажиллах цаг: Бүтэн цагаар
Цалин: 600000 - 800000 ₮
Тавигдах шаардлага
Хүйс: Эр
Нас: -