ХАБ-Н МЭРГЭЖИЛТЭН

Ерөнхий мэдээлэл
Ажлын байрны нэр: ХАБ-Н МЭРГЭЖИЛТЭН
Ажил олгогчийн нэр: Ховд эвийн хүч
Зарласан огноо: 2019 оны 8 сарын 14
Хүчинтэй байх огноо: 2019 оны 8 сарын 31
Нэмэлт мэдээлэл
Ажиллах цаг: Бүтэн цагаар
Цалин: 320000 - 350000 ₮
Тавигдах шаардлага
Хүйс: Эр
Нас: -