БАГШ БИЕИЙН ТАМИР ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЯНТҮМЭН СУМ ЕБС

Ерөнхий мэдээлэл
Ажлын байрны нэр: БАГШ БИЕИЙН ТАМИР ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЯНТҮМЭН СУМ ЕБС
Ажил олгогчийн нэр: Баянтүмэн 8 жилийн сургууль
Зарласан огноо: 2019 оны 9 сарын 10
Хүчинтэй байх огноо: 2019 оны 10 сарын 31
Нэмэлт мэдээлэл
Ажиллах цаг: Бүтэн цагаар
Цалин: 320000 - 1000000 ₮
Тавигдах шаардлага
Хүйс: Хүйс харгалзахгүй
Нас: -