1Хүний нөөцийн менежер

Ерөнхий мэдээлэл
Ажлын байрны нэр: 1Хүний нөөцийн менежер
Ажил олгогчийн нэр: Соргог ХХК
Зарласан огноо: 2019 оны 10 сарын 07
Хүчинтэй байх огноо: 2019 оны 12 сарын 31
Нэмэлт мэдээлэл
Ажиллах цаг: Бүтэн цагаар
Цалин: 600000 - 800000 ₮
Тавигдах шаардлага
Хүйс: Эм
Нас: -