Үнэлгээ, гэрчилгээжүүлэлтийн үйл ажиллагаа, олон улсын чиг хандлагын талаар сургалт зохион байгуулагдлаа

Азийн хөгжлийн банкны “Хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг дээшлүүлэх” төслийн дэмжлэгтэйгээр Үнэлгээ, гэрчилгээжүүлэлтийн үйл ажиллагаа, олон улсын чиг хандлагын талаар МБС-ын байгууллагын удирдлагуудад зориулсан сургалтыг 2018 оны 01 дүгээр сарын 25, 26-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.

Сургалт Үнэлгээ, гэрчилгээжүүлэлтийн олон улсын туршлага, чиг хандлага болон түүнд нийцүүлэн өөрийн орны нөхцөлд санал болгож буй үнэлгээний үйл явц болон холбогдох судалгааг танилцуулах, мэргэжлийн боловсролын салбарын удирдах ажилтанг чадавхжуулах зорилготой явагдлаа.

Дэлгэрэнгүй

УИХ-ын Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны ажлын хэсэг ХХҮЕГ-т ажилласан тухай

УИХ-ын Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооноос байгуулагдсан Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай, Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн хэрэгжилт, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар санал, дүгнэлт гаргах, шийдвэрийн төсөл боловсруулж, тус Байнгын хороонд танилцуулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн гишүүд өнөөдөр (2018.01.24) Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын үйл ажиллагаатай танилцав.

Ажлын хэсгийн ахлагчаар УИХ-ын гишүүн Д.Ганболд, бүрэлдэхүүнд УИХ-ын гишүүн М.Билэгт, Д.Гантулга, Б.Саранчимэг, М.Оюунчимэг нар багтсан байв.

Дэлгэрэнгүй

2017 онд БНСУ руу хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах хүч илгээх чиглэлээр хийгдсэн ажлууд

2017.10.31-ний байдлаар БНСУ-д нийт 42754 иргэн байгаагаас Хөдөлмөрийн гэрээгээр 6516 иргэн ажиллаж амьдарч байна.

Дэлгэрэнгүй

2018 оны 1-р ээлжийн тусгай СХТТШ-ын хуваарь

2018 оны 1-р ээлжийн тусгай СХТТШ-ын хуваарь

Дэлгэрэнгүй

БНСУ-ын Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох тогтолцооны төрлүүдийг харьцуулсан хүснэгт

БНСУ-д Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах хүсэлтэй иргэд энгийн, тусгай, тогтвортой гэсэн төрлөөр ажиллах бололцоотой.

Дэлгэрэнгүй

Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт хүүхдийн хөгжлийг дэмжих зорилгоор “Хүүхдийн мөнгийг хүүхэд бүрт олгоно” гэсэн зорилтыг тусгасан.
“Хүний хөгжил сангийн тухай хууль” 2017 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөр хүчингүй болж, Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.5-д нийгмийн халамжийн тэтгэмжийн нэг төрөл болгон хуульчилж, хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж хэлбэрээр олгох болсонтой холбогдуулан хүүхдийн мөнгөний олголт, хэрэгжилтийг Засгийн газрын 2017 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 18 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж олгох журам”-аар зохицуулдаг.

Дэлгэрэнгүй

БНСУ-руу 2018 онд Хөдөлмөрийн гэрээгээр явж буй иргэнээс гарах нийт төлбөр хураамж

БНСУ-руу 2018 онд Хөдөлмөрийн гэрээгээр явж буй иргэнээс гарах нийт төлбөр хураамж

Дэлгэрэнгүй

БНСУ-д 2018 оны "Е-9" визийг шинээр 56 мянган хүнд олгоно

БНСУ-аас 2018 онд мэргэжлийн бус ажил эрхлэх гадаадын иргэдэд олгодог “Е-9” ангиллын визийг 56 мянган хүнд олгоно хэмээн “Naver.com” сайт дээр мэдээлжээ.

Дэлгэрэнгүй

Аж ахуй, нэгж байгууллагуудын анхааралд

2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авч буй Аж ахуйн нэгж байгууллагууд Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийн сунгалтаа хийлгэхээр ирэхдээ Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийн үнэмлэхтэйгээ ирж сунгалтаа хийлгэнэ үү!

Дэлгэрэнгүй

Аж ахуй, нэгж байгууллагуудын анхааралд

2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авч буй ААНБ-ууд ХЭЗ-ийн сунгалт хийлгэхээр ирэхдээ

Дэлгэрэнгүй