Тендерийн урилга: Төслийн зөвлөхийн сонгон шалгаруулалт

Урилга: Төрийн болон төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх ажил, үйлчилгээний чиглэлийн хүрээнд хэрэгжүүлэх төслийн зөвлөхийн сонгон шалгаруулалт

Огноо: 2017.09.25

Тендер шалгаруулалтын дугаар: ХХҮЕГ/201703006

Дэлгэрэнгүй

Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах мэргэжлийн болон давтан сургалтын байгууллагууд

Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах мэргэжлийн болон давтан сургалт, Аж ахуй эрхлэлтийн сургалтын байгууллагуудын жагсаалт 1, 2 -р хавсралтаар

Дэлгэрэнгүй

БНСУ дахь ХНХҮТ-өөс иргэдэд 8.8 сая воны даатгал болон бусад зардлыг олгуулаад байна

БНСУ дахь Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний төвөөс хөдөлмөр эрхлэлтийн ажлын хүрээнд 2017 оны 9 дүгээр сарын 11-15-ны хооронд 154 өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг утас, факс болон бичгээр хүлээн авч шийдвэрлэсэн ба нутаг буцаж байгаа иргэдэд холбогдох байгууллагуудаас нийт 8,827,240 воныг олгуулаад байна.

Дэлгэрэнгүй

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний салбарт ашиглагддаг үгсийн сангийн нэр томьёо

Монгол хэлэнд зарим мэргэжлийн салбарын үг хэллэг, нэр томьёо одоог хүртэл олон төрлөөр хэлэгддэг тохиолдлууд байсаар ирсэн ч голдуу гадаад үг хэллэгийг шууд өөрийн хэлэнд буулган авч ашиглах тохиолдол...

Дэлгэрэнгүй

Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох үйлчилгээг үзүүлэх эрх бүхий байгууллагуудын жагсаалт

Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох үйлчилгээг үзүүлэх эрх бүхий байгууллагуудын жагсаалт

Дэлгэрэнгүй

Ажил олгогч болон хайгчид цахим хуудаст бүртгүүлэх тухай

Нийт ажил олгогч болон ажил хайгч нарын энэ өдрийн мэндийг эрье!

ХХҮЕГ-ын Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих газрын үйл ажиллагааны нэгээхэн хэсгээс дахин танилцуулъя. Ажил олгогч болон хайгчдыг холбох явцын үйл ажиллагааг хялбарчлахын тулд манай агентлагийн цахим хуудас дахь “ажлын байр хайх” гэсэн цонх байнга нээлттэй ажилладаг.

Дэлгэрэнгүй

Өмнөговь аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын албан хаагчид туршлага судаллаа

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын үйл ажиллагаатай танилцах, удирдлагуудтай уулзалт зохион байгуулах, байгууллагын хүний нөөцийн чадавхыг нэмэгдүүлж хамт олны дотоод уялдаа холбоог бэхжүүлэх, ур чадварыг дээшлүүлэн ижил төстэй ажил үйлчилгээ эрхэлдэг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай холбоо тогтоож туршлага солилцож, үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх зорилготой энэхүү туршлага солилцох үйл ажиллагаа нь 2017 оны 9 дүгээр сарын 6-наас 9 дүгээр сарын 8-ны өдөр хүртэл үргэлжлэх хөтөлбөртэй бөгөөд Өмнөговь аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын нийт 22 албан хаагч нар хамрагдаж байгаа юм.

Дэлгэрэнгүй

БНСУ дахь ХНХҮТ-өөс иргэдэд 26.6 сая воны даатгал болон бусад зардлыг олгуулаад байна

БНСУ дахь Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний төвөөс хөдөлмөр эрхлэлтийн ажлын хүрээнд 2017 оны 8 дугаар сарын 28-аас 9 дүгээр сарын 1-ний хооронд 117 өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг утас, факс болон бичгээр хүлээн авч шийдвэрлэсэн ба нутаг буцаж байгаа иргэдэд холбогдох байгууллагуудаас нийт 26,576,300 воныг олгуулаад байна. Үүнд: “Самсунг” даатгалын газраас 13 дахь сарын цалин болох 10,167,300 вон, нутаг буцах зардалд 1,000,000 вон, ажил олгогчоос цалин 3,000,000 вон, эмчилгээний зардал 12,000,000 вон, нутаг буцах онгоцны зардал 409,000 воныг олгуулж, дэмжлэг үзүүлж ажилласан байна.

АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХЭЛТЭС

Дэлгэрэнгүй

Мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын элсэлт

Өдрөөс өдөрт хөгжин дэвшиж буй монгол улсын их бүтээн байгуулалтын хажуугаар чадварлаг үйлдвэрлэгч, баялаг бүтээгч мэргэжилтэй ажилтан үгүйлэгдэж байна.
Хөгжлийн төлөө асах, мянга мянган гэрэл таны асаах ширхэг Чүдэнзээр хэчнээн их дутахыг ухамсарлан залуус бүр өөрийгөө хөгжүүлэх нь эх орондоо оруулж буй маш том хувь нэмэр юм.

Дэлгэрэнгүй

Мэндчилгээ

Мэргэжлийн боловсрол, бодлогын хэрэгжилтийн газраас

Дэлгэрэнгүй