Нийслэл дэх байгууллагуудын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй, хүртээмжтэй байдалд үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгууллаа

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2018 оны А/93 тоот тушаалаар баталсан удирдамжийн дагуу хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын нийслэл дэх 37 байгууллагын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй, хүртээмжтэй байдалд үнэлгээ хийх ажлыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 23-наас 05 дугаар сарын 23-ны хооронд зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй

БНСУ-д хөдөлмөрийн гэрээгээр ажилчид илгээх үйл ажиллагааны шат дараалал

БНСУ-д хөдөлмөрийн гэрээгээр ажилчид илгээх үйл ажиллагааны шат дараалал

Дэлгэрэнгүй

14 дэх удаагийн СХТТШ-д тэнцсэн иргэдийн нэрс болон тоон мэдээ

14 дэх удаагийн СХТТШ-д тэнцсэн иргэдийн нэрс болон тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй

Мэргэжлийн ур чадварын үнэлгээнд хэрхэн бичиг баримт бүрдүүлж өгөх тухай

2018 оны ХЭЗОТ-ны эхний шат буюу СХТТШ-нд тэнцсэн иргэдээс авах мэргэжлийн ур чадварын үнэлгээний бичиг баримтыг дараах байдлаар адил бүрдүүлнэ.

Эхний шат буюу СХТТШ-нд тэнцсэн иргэдийн тоо эцсийн байдлаар сонгож авахаар төлөвлөсөн хүний тоонд хүрээгүй учраас 2 дахь шалгалтад өнгөний харалган шалгалтын журам зөрчсөн болон шалгалтад ирээгүй иргэдээс бусад бүх иргэнийг тэнцүүлж авах чиглэл баримтилана.

Дэлгэрэнгүй

БНСУ-ын хөдөлмөрийн биржид ажил хайгчаар бүртгүүлэх анкет болон E-9 визийн мэдүүлгийн маягтад өөрчлөлт орж буй тухай

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар нь Монгол Улсын
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, БНСУ-ын Хөдөлмөр эрхлэлт,
хөдөлмөрийн яам хоорондын “Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох тогтолцоо”-
ны дагуу ажилтан илгээх болон хүлээн авах тухай “ХАРИЛЦАН ОЙЛГОЛЦЛЫН
САНАМЖ БИЧИГ”-ийн хүрээнд ажиллаж байгаа билээ. БНСУ-ын Гадаадын
иргэн харъяатын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах журмын хавсралт
маягтуудад дараах өөрчлөлтүүд орж байна.

Дэлгэрэнгүй

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний салбарын мэдээллийн технологийн мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулах сургалт болж байна

Мэдээллийн технологийн зогсолтгүй өөрчлөлт, хурдтай хөгжил, интернет хэрэглээний байнгын өсөлт, шинэчлэлтээс шалтгаалан, мэдээллийн технологийн шинэ эрэлт хэрэгцээ, шинэ технологид хурдан суралцах, дасан зохицох чадвар бүхий мэргэжилтнүүдийн хэрэгцээ өдөр ирэх тусам өсөн нэмэгдэж байна. Иймд энэхүү өсөлттэй холбоотойгоор Мэдээллийн технологийн шинэчлэлтэй хөл нийлүүлэн алхах чадварлаг боловсон хүчин бэлтгэх, чадавхжуулах зорилготой сургалт 2 хоногийн хугацаанд ХХҮЕГ-т болж байна

Дэлгэрэнгүй

СХТТШ-ын босго оноог бууруулахгүй тухай Солонгосын талаас мэдэгдлээ

БНСУ-ын АҮХНХЭГ-ын Гадаад ажиллах хүч хариуцсан газрын дарга Ким Дун Ху, ХНХҮТ-ийн дарга Д.Баярмандах болон Хятад, Вьетнам, Узбекстан улсын төлөөлөгчидтэй 2018 оны 6 дугаар сарын 01-нд хийсэн уулзалтаар “Ажил олгогч , ажилчин” хоёрын дунд үүсдэг гол асуудал бол хэлний бэрхшээл байдаг. Тиймээс ажил олгогч нарын тавьж байгаа асуудал солонгос хэлний мэдлэгийн түвшин өндөр байхыг шаардаж байна. Иймээс босго оноог бууруулах боломжгүй бөгөөд цаашид илгээгч 16 улсад СХТТШ-ын босго оноог дээшлүүлэх зорилт буй-г дурдав.

Дэлгэрэнгүй

Сэлэнгэ аймагт Ажил, мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөх бэлтгэх сургалт зохион байгуулагдлаа

Монгол улсын Засгийн газрын шийдвэрээр 2016 оноос Европын холбооны санхүүжилттэй “Монгол улсад ажлын байрыг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх (SECIM) төсөл” хэрэгжиж эхэлсэн ба энэхүү төслийг туршин нэвтрүүлэхээр Сэлэнгэ, Дорнод, Завхан аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрууд сонгогдож, төслийн хүрээнд орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлтийн албан хаагчдыг чадавхижуулах сургалтууд хийгдэж байна.

Дэлгэрэнгүй

БНСУ-ын Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох тогтолцооны төрлүүдийг харьцуулсан хүснэгт

* БНСУ-д Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах хүсэлтэй иргэд энгийн, тусгай, тогтвортой гэсэн төрлөөр ажиллах бололцоотой.

Дэлгэрэнгүй

Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт тэтгэмж олгох тухай хуулийн танилцуулга

Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт тэтгэмж олгох тухай хуулийн танилцуулга

Дэлгэрэнгүй