Б.Нямдаваа: Дүүргийн ХХҮХ-ийн хороо хариуцсан мэргэжилтнүүдэд хандаж хэлсэн нь

Нийслэлийн дүүрэг, хороо буюу нутаг дэвсгэрийн анхан шатны нэгжийн хүн амд хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээг хүргэж буй хороодын мэргэжилтнүүдэд хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн халамжийн үйлчилгээний хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудлуудаар чиглэл өгөх, мэргэжил арга зүйгээр хангах, шинээр батлагдсан хууль, тогтоомж, холбогдох журмын талаар бүрэн ойлголт, мэдлэг эзэмшүүлэх сургалт үргэлжилж байна.

Дэлгэрэнгүй

Дүүргийн ХХҮХ-ийн хороо хариуцсан мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах сургалт болж байна

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газраас нийслэлийн дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн хороо хариуцсан мэргжилтнүүдэд, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн халамжийн хууль, тогтоомж, хөтөлбөрийн хэрэгжилт болон бусад чиглэлийн мэдээллээр хангах, арга зүйн зөвлөгөөгөө өгөх сургалт Олон улсын хүүхдийн Найрамдал цогцолборт болж байна.

Дэлгэрэнгүй

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ үзүүлэх ТББ, ААН магадлан итгэмжлэл олгосон тухай

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ үзүүлэх ТББ, ААН магадлан итгэмжлэл олгосон тухай

Дэлгэрэнгүй

СХТТШ эхэлснээс хойш 11 өдөрт 41 зөрчил бүртгэгдлээ

Иргэд хууль бус үйл ажиллагаанд уриалж буй аливаа зар, мэдээлэлд автан хохирогч болохгүй байхыг анхааруулж байна.

Шалгалтандаа сайн бэлтгэн хариуцлагатай байж, оноогоо авч буй иргэдэд мөн талархаж дараагийн шатны шалгалтанд амжилт гаргаж оролцохыг хүсч байна.

Дэлгэрэнгүй

ТЕХНИКИЙН БОЛОН МБСБ-ЫН 2017- 2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СУРАЛЦАГЧДЫН МЭДЭЭ

ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 2017- 2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СУРАЛЦАГЧДЫН МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй

ТЕХНИКИЙН БОЛОН МБСБ-ЫН 2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СУРАЛЦАГЧДЫН МЭДЭЭ

ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СУРАЛЦАГЧДЫН МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй

ТЕХНИКИЙН БОЛОН МБСБ-ЫН 2016 - 2017 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨГСӨГЧДИЙН МЭДЭЭ

ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 2016 - 2017 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨГСӨГЧДИЙН МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй

Аймаг, дүүргийн ХХҮ-ний газар, хэлтсийн мэргэжилтнүүдийн сургалт боллоо

Аймаг, дүүргийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, хэлтсийн мэргэжилтнүүдийн чадавх бэхжүүлэх сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа. Сургалтад оролцогчдод нийгмийн халамжийн салбарын өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлагын талаар мэдээлэл өгч, өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд үндэслэн үзүүлэх үйлчилгээнд хамрагдах зорилтот иргэдийг зөв тогтоож, үйлчилгээний хамруулалтын болон үл хамруулалтын алдаагүй ажиллах, түүнлчлэн мэдээллийн санг зохистой ашиглах, анхаарах асуудлуудаар дэлгэрэнгүй чиглэл, удирдамж өглөө.

Дэлгэрэнгүй

Сургалт зохион байгуулах байгууллагуудын жагсаалт

Мэргэжлийн сургалт, аж ахуй эрхлэлт, хөдөлмөрт бэлтгэх сургалт зохион байгуулах байгуулах байгууллагуудын жагсаалт

Дэлгэрэнгүй

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН НЭГДСЭН ЖАГСААЛТ

ХХҮЕГ-аас дараах байгууллагуудад хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ үзүүлэх зөвшөөрөл олгов

Дэлгэрэнгүй