“ЯДУУРАЛ- ГАРЦ, АРГА ЗАМ ҮНДЭСНИЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ“ зохион байгуулагдлаа.

ХХҮЕГ, Дэлхийн зөн олон улсын байгууллага хамтран “Ядуурал- гарц, арга зам үндэсний хэлэлцүүлэг“-ийг 2018 оны 06 дугаар сарын 19-нд зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй

2018 оны 06 дугаар сарын хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж олголтын талаар

Монгол Улсын Их Хурлын 2018 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийн хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай 40 дугаар тогтоол батлагдан гарч бүх хүүхдийн 80 хувьд харгалзах босго шугамыг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2018 оны 06 дугаар сар 14-ний өдрийн А/137 дугаар тушаалаар ӨМНС-д бүртгэлтэй өрхийн 670 ба түүнээс доогуур оноотой байхаар шинэчлэн батлагдлаа.

Дэлгэрэнгүй

Иргэдийг залилан мэхэлж байсныг илрүүлэн шалгаж байна

Ерөнхий газрын зүгээс БНСУ руу Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах хүч илгээх үйл явцын талаар байгууллагын цахим хуудас, хэвлэл мэдээллийн боломжит сувгаар иргэдэд тогтмол мэдээлэл, сэрэмжлүүлэг өгч буй ч гадуур манай байгууллага, ажилтнуудын нэр хүндэд халдах, иргэдийг залилан мэхлэх гэмт хэргийн шинжтэй үйлдлүүд тасрахгүй байсны нэг нь 2018 оны 5 дугаарын 8-ны өдрөөс эхлэн иргэдээс “Танай байгууллагад ажилладаг Саруул гэдэг хүн өнөөдөр ХХҮЕГ-ын 2 давхарт ирээд ажлын саналаа аваарай гэж 99622892, 99692892 дугаарын утаснаас хэллээ” гэж олноороо ирж байлаа.

Дэлгэрэнгүй

Ур чадварын шалгалтын ХУВААРЬ

1. Та УЧШ-ын огноо болон цаг, минутыг өөрчлөх боломжгүй.

2. УЧШ-д цагаасаа өмнө ирэх ба тухайн цагт нэр дуудаж оруулна.

Дэлгэрэнгүй

ТАЛАРХАЛ

Намайг Баасанхүү овогтой Цэцэгмаа гэдэг. Би 2016 оны 5-р сард СХТТШ-д тэнцэж БНСУ-ын Хөдөлмөрийн бирж дээр байршин бусад монгол эмэгтэйчүүдийн л адил ажлын санал хүлээж эхэлсэн. Өнөөдөр Монголд маань амьдрал ямар байгаа билээ. Би хууль ёсны дагуу айж, нуугдаж, ажиллаж амьдрахгүйн тулд Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллахыг маш их хүсэж байсан.

Дэлгэрэнгүй

Визний зөвшөөрөл 2018 оны 06 дугаар сарын 20

Визний зөвшөөрөл 2018 оны 06 дугаар сарын 20 -ны байдлаар

Дэлгэрэнгүй

Ажлын байрны санал 2018/06/20

Ажлын байрны санал 2018/06/20

Дэлгэрэнгүй

Нийслэл дэх байгууллагуудын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй, хүртээмжтэй байдалд үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгууллаа

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2018 оны А/93 тоот тушаалаар баталсан удирдамжийн дагуу хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын нийслэл дэх 37 байгууллагын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй, хүртээмжтэй байдалд үнэлгээ хийх ажлыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 23-наас 05 дугаар сарын 23-ны хооронд зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй

БНСУ-д хөдөлмөрийн гэрээгээр ажилчид илгээх үйл ажиллагааны шат дараалал

БНСУ-д хөдөлмөрийн гэрээгээр ажилчид илгээх үйл ажиллагааны шат дараалал

Дэлгэрэнгүй

14 дэх удаагийн СХТТШ-д тэнцсэн иргэдийн нэрс болон тоон мэдээ

14 дэх удаагийн СХТТШ-д тэнцсэн иргэдийн нэрс болон тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй