ХБИ-ий байнгын ажлын байр бий болгох зорилгоор боловсруулсан төслүүдэд санхүүгийн дэмжлэг олгох сонгон шалгаруулалт

ХБИ-ий байнгын ажлын байр бий болгох зорилгоор боловсруулсан төслүүдэд санхүүгийн дэмжлэг олгох сонгон шалгаруулалт

Дэлгэрэнгүй

Протез, ортопедийн болон тусгай хэрэгслийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагуудын жагсаалт

Протез, ортопедийн болон тусгай хэрэгслийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагуудын жагсаалт

Дэлгэрэнгүй

Гарааны бизнесийг дэмжих арга хэмжээ зохион байгуулах байгууллага, төвүүдийг бүртгэх зарлал

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 19–ний өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн 4.1.6, 6.9 дэхь заалт, “Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн 5.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн гарааны бизнесийг дэмжих арга хэмжээ зохион байгуулах /гарааны бизнесийг дэмжих мэргэшсэн байгууллага, бизнес инкубатор төв, бизнесийг дэмжих төв /эрх бүхий байгууллагууд, үйлдвэрлэлийн байр түрээслүүлэх бизнес инкубатор төвүүдын жагсаалтыг гаргах тул сонирхсон байгууллагууд хүсэлт, холбогдох материалаа ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй

БНСУ-д Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах хүсэлтэй иргэдийн бүртгэлийн тухай

БНСУ-д Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах тухай тус Ерөнхий газрын дарга Батжаргалын Нямдаваа сүүлийн үеийн мэдээллийг хүргэлээ. Тэрээр 2018 оноос Гадаадын ажиллах хүч сонгон шалгаруулах онооны тогтолцоонд шилжиж буй тухай ярилцлага өглөө.

Дэлгэрэнгүй

Бүх арилжааны банк тэтгэврийн зээлийн хүүг бууруулахыг дэмжлээ

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд С.Чинзориг өнөөдөр арилжааны банкуудын төлөөллийг хүлээж авч уулзан ахмадуудад олгодог тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн хүүг бууруулах арга хэмжээний талаар санал солилцлоо.

Дэлгэрэнгүй

СХТТШ-ын бүртгэлд хамрагдах хүсэлтэй Булган аймгийн иргэдэд

СХТТШ-ын бүртгэлд хамрагдах хүсэлтэй Булган аймгийн иргэдэд

Дэлгэрэнгүй

Аж ахуй эрхлэлт, хөдөлмөрт бэлтгэх сургалт зохион байгуулах байгуулах байгууллагуудыг бүртгэх зарлал

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 19–ний өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн 5.3 дахь заалт, “Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн 6.9 дэхь заалт, ”Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн 3.6.2 дахь заалт, “Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн 2.3.2 дахь заалт, “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг зохион байгуулах нэгдсэн удирдамж”-ийг тус тус үндэслэн аж ахуй эрхлэлт, хөдөлмөрт бэлтгэх сургалт зохион байгуулах эрх бүхий байгууллагуудын жагсаалтыг гаргах тул сонирхсон сургалтын байгууллагууд хүсэлт, холбогдох материалаа ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй

Мэргэжлийн сургалт зохион байгуулах байгууллагуудыг бүртгэх зарлал

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2018 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/19 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг зохион байгуулах нэгдсэн удирдамжид оруулах нэмэлт, өөрчлөлтүүд”-ийн 2.1.3.3 дахь заалтыг үндэслэн мэргэжлийн сургалтын зохион байгуулах эрх бүхий байгууллагуудын/мэргэжлийн сургалтын байгууллага, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагууд/жагсаалтыг гаргах тул сонирхсон сургалтын байгууллагууд хүсэлт, холбогдох материалаа ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй

2018 оны 14 дахь удаагийн Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалтын бүртгэл хийх газрууд

2018 оны 14 дахь удаагийн Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалтын бүртгэл хийх газрууд

Дэлгэрэнгүй

Гадаадаас ажилчин авах ОНООНЫ ТОГТОЛЦОО гэж юу вэ?

Гадаадаас ажилчин авах ОНООНЫ ТОГТОЛЦОО гэж юу вэ?

Дэлгэрэнгүй