ХХҮЕГ, ГИХГ хооронд хамтран ажиллах журамд гарын үсэг зурав

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын дарга Б.Нямдаваа, Гадаадын иргэн, харьяатын газрын дарга Д.Мөрөн нар гадаадын иргэнийг Монгол Улсад хөдөлмөр эрхлэх үйл ажиллагааг хуулийн хүрээнд зохион байгуулах, хоорондын ажлын уялдаа, мэдээлэл солилцох ажиллагааг эрчимжүүлэх зорилгоор хамтран ажиллах журамд гарын үсэг зурлаа.

Уг журмын зорилго нь гадаадын иргэнийг Монгол Улсад хөдөлмөр эрхлэх үйл ажиллагааг Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай, Ажиллах хүч гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч мэргэжилтэн авах тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, эрх зүйн актын хүрээнд албан болон хувийн хэргээр оршин суух гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнд хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох, олгохоос татгалзах, олгосон зөвшөөрлийн хугацааг сунгах, хуульд заасан үндэслэлээр зөвшөөрлийг хүчингүй болгохтой холбогдсон үйл ажиллагааг зохицуулан зохион байгуулахад оршино.

Хамтран ажиллах журам хэрэгжиж эхлэснээр гадаадын иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх бодлогыг сурталчлах, холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд  хоёр газар хамтран хяналт тавих, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авч ажиллуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагад хамтарсан шалгалт зохион байгуулж Монгол Улсад хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөлгүйгээр хөдөлмөр эрхэлж хууль бусаар оршин сууж буй болон гадаад иргэдэд тавих хяналт сайжрах юм.

 

АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХЭЛТЭС

  • ХХҮЕГ, ГИХГ хооронд хамтран ажиллах журамд гарын үсэг зурав

  • ХХҮЕГ, ГИХГ хооронд хамтран ажиллах журамд гарын үсэг зурав

  • ХХҮЕГ, ГИХГ хооронд хамтран ажиллах журамд гарын үсэг зурав


Хэвлэх Share