Өмнөговь аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын албан хаагчид туршлага судаллаа

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын үйл ажиллагаатай танилцах, удирдлагуудтай уулзалт зохион байгуулах, байгууллагын хүний нөөцийн чадавхыг нэмэгдүүлж хамт олны дотоод уялдаа холбоог бэхжүүлэх, ур чадварыг дээшлүүлэн ижил төстэй ажил үйлчилгээ эрхэлдэг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай холбоо тогтоож туршлага солилцож, үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх зорилготой энэхүү туршлага солилцох үйл ажиллагаа нь 2017 оны 9 дүгээр сарын 6-наас 9 дүгээр сарын 8-ны өдөр хүртэл үргэлжлэх хөтөлбөртэй бөгөөд Өмнөговь аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын нийт 22 албан хаагч нар хамрагдаж байгаа юм.

Туршлага судлах энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд Өмнөговь аймгийн ХХҮГ-ын албан хаагчид Баянгол дүүргийн ХХҮХ-ийн үйл ажиллагаатай танилцаж өөр хоорондын ажлын явцыг судлах, анхан шатны үйлчилгээнүүд шууд иргэдэд хэрхэн хүрч байгаа талаар харьцуулалт хийлээ. Мөн хөтөлбөрийн сүүлийн өдөр Өмнөговь аймгийн ХХҮГ-ын албан хаагч нар Баянгол дүүргийн ХХҮХ нарын хамтарч багаар ажиллах, үйлчлүүлэгчийн сэтгэл зүйг таних арга зүйд суралцах, мэдлэгийн хүрээг тэлэх вакумжуулсан сургалтад хамрагдаж байна.


Хэвлэх Share