БНСУ дахь ХНХҮТ-өөс иргэдэд 8.8 сая воны даатгал болон бусад зардлыг олгуулаад байна

 

БНСУ дахь Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний төвөөс хөдөлмөр эрхлэлтийн ажлын хүрээнд 2017 оны 9 дүгээр сарын 11-15-ны хооронд 154 өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг утас, факс болон бичгээр хүлээн авч шийдвэрлэсэн ба нутаг буцаж байгаа иргэдэд холбогдох байгууллагуудаас нийт 8,827,240 воныг олгуулаад байна. Үүнд: “Самсунг” даатгалын газраас 13 дахь сарын цалин болох 2,456,780 вон, нутаг буцах зардалд 1,000,000 вон, үйлдвэрийн болон гэнэтийн ослын даатгалын газраас үйлдвэрийн осолд орсон гэрээт ажилтанд нөхөн төлбөр болох 5,370,460 воныг олгуулахад дэмжлэг үзүүлж ажилласан байна.

 

АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХЭЛТЭС


Хэвлэх Share