БНСУ дахь Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний төвөөс 15,8 сая вонныг иргэдэд буцаан олгуулав

БНСУ-д Хөдөлмөрийн гэрээгээр хугацаандаа ажиллаад нутаг буцаж байгаа иргэдэд нийт 15,764,474 сая воныг холбогдох байгууллагуудаас олгуулсан байна. Үүнд, үйлдвэрээс авах 13 дахь сарын цалин 4,151,310 вон, Самсунг даатгалын газраас 13 дахь сарын цалин 10,713,064 вон, нутаг буцах зардалд 500,000 вон, үйлдвэрээс дутуу бодогдсон цалин болох 400,000 воныг олгуулахад тус тус дэмжлэг үзүүлж ажилласан байна.

            


АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХЭЛТЭС


Хэвлэх Share