Аж ахуй, нэгж байгууллагуудын анхааралд

 

2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авч буй  ААНБ-ууд ХЭЗ-ийн сунгалт хийлгэхээр  ирэхдээ Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийн үнэмлэхтэйгээ ирж сунгалтаа хийлгэнэ үү.  

ХЭЗ-ийн  үнэмлэхээ аваагүй бол авна

 

        Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийн үнэмлэхгүй болон материал дутуу бол үйлчилгээ үзүүлэхгүй болохыг анхаарна уу.

 

 

Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний хэлтэс

2017.12.28


Хэвлэх Share