Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний загвар төв


Баянгол дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс, Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслийн нэгжийн хамтарсан "Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний загвар төв" 2018 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдөр нээлт хийж үйл ажиллагаа эхлүүлэхээр боллоо. Уг төвийн үйл ажиллагааны зорилго нь: 

"Хөдөлмөрийн зах зээлд хөл тавьж байгаа залуучууд, ялангуяа дөнгөж сургууль төгссөн, ажлын бага туршлагатай залуучуудыг идэвхижүүлэхэд чиглэнэ."

Эдгээр зорилтууд нь:

- Залуучуудыг ажил идэвхтэй хайж, олоход дэмжлэг үзүүлэх үүднээс тэднийг идэвхжүүлэх, өөртөө итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх.

- Ажил хайгч бүрийн онцлогт тохируулан хөдөлмөр эрхлэлтийн хувийн төлөвлөгөө гаргах

- Ажил хайгчийг бүлгийн сургалт, үйл ажиллагаанд хамруулах замаар тэдний хөдөлмөр эрхлэх чадварыг хөгжүүлэх

- Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийг нэвтрүүлэх (Залуучуудын гарааны бизнес г.м)


Та бүхэн нээлтийн өдөрт өргөнөөр ирэхийг хүсье!


Холбогдох мэдээлэл:

Баянгол дүүрэг, 8 хороо Дилав Хутагт Жамсранжавын гудамж

 


Хэвлэх Share