2018 ОНЫ СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ ТҮВШИН ТОГТООХ “ТУСГАЙ” (СХТТТШ) ШАЛГАЛТЫН ЗАР

 

 

2018 ОНЫ СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ ТҮВШИН ТОГТООХ

 "ТУСГАЙ" ШАЛГАЛТ (СХТТТШ)-ын ЗАР

 

 

  Монгол, Солонгосын Хөдөлмөрийн яамд хооронд байгуулсан Монгол Улсын Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, БНСУ-ын Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн яам хоорондын  хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл  олгох тогтолцооны  дагуу БНСУ-д ажилчид илгээх болон  хүлээн авах тухай “ХАРИЛЦАН ОЙЛГОЛЦЛЫН САНАМЖ БИЧИГ” –ийн хүрээнд  БНСУ-д 4 жил 10 сар хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж байгаад хугацаандаа нутаг буцан ирсэн,  дахин гэрээгээр ажиллах хүсэлтэй  иргэдийг бүртгэлд хамруулан, солонгос хэлний түвшин тогтоох тусгай шалгалт  авах болсныг мэдэгдье.

БНСУ-ын гадаадын иргэдийн хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох тогтолцооны дагуу БНСУ-д ажиллах хүсэлтэй иргэд нь БНСУ-ын Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн яамнаас томилсон БНСУ-ын АҮХНХЭГ-аас зохион- байгуулах СХТТТШ-нд заавал тэнцсэн байх хэрэгтэй бөгөөд зөвхөн энэхүү шалгалтанд тэнцсэн иргэн л гадаад иргэний хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл хүсэхээр бүртгүүлж болно. 

   

2018 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдөр

Санаачлагч: БНСУ-ын Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн Яам

Зохион байгуулагч: БНСУ-ын АҮХНХЭГ

Хамтран зохион байгуулагч : Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар

1. Хуваарь

 

Бүртгэл

Хуваарь зарлах

Шалгалт

Хариу зарлах

2018.04.04-06

2018.04.23

2018.04.30 -ны үеэр

2018. 05.18

 

 

 

2. Шалгалт өгөх салбар : Аж үйлдвэр

 

3.Сонгож авахаар төлөвлөсөн тоо : Дараа нь зарлана.

·            Сонгож авах хүний тоог 200 оноо  авах ёстойгоос 88-аас дээш оноо авсан иргэдээс     

      өндөр онооны дарааллаар тогтооно.

 

4.Шалгалт авах газар ба Шалгуулагч тус бүрийн шалгалт өгөх хуваарь (04.23)

 Шалгалт авах газар : Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар

 Шалгалт өгөх өдөр : 4 сарын 30-ны үеэр зохион байгуулна.

 Зарлах мэдээллийн хэрэгсэл :

 

 1. ХХҮЕГ-ын цахим хуудас (hudulmur-halamj.gov.mn)

 2. Монгол дахь Төлөөлөгчийн газар (EPSтөв)-ийн цахим хуудас monkor.net

3. ХЭЗОТ-ны СХТТТШ-ын цахим хуудас (epstopik.hrdkorea.or.kr )

                                                                                      

5. Бүртгүүлэгчдэд тавигдах шаардлага:  

·         БНСУ-д 4 жил 10 сар ажиллаж байгаад оршин суух хугацаандаа багтаж сайн дураараа нутаг буцаж ирсэн байх /2010.01.01-нээс  хойш ирсэн иргэд/

·         18-39 настай

·         Хорих ял эдэлж байгаагүй ба гэмт хэрэгт холбогдоогүй байх,

·         Солонгосоос албадан гаргах арга хэмжээ авахуулж байгаагүй байх

·         Монгол Улсаас гарах эрхээ хязгаарлуулаагүй байх

·         БНСУ-д Е-9, Е-10 визээр 5-аас дээш жил болоогүй байх

 

 

6. Бүртгэл

Бүртгэл явагдах хугацаа : 2018 оны 4 сарын 4-нөөс 6-ны өдрүүдэд

Бүртгэл явагдах газар : Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар 

Бүртгүүлэх арга : Өөрийн биеэр очиж бүртгүүлнэ.

Бүртгүүлэхэд шаардагдах бичиг баримт:

·         БНСУ-аас буцах үеийн гадаад пасспортын хуулбар

·         Бүртгэлийн анкет (Бүртгэлийн хураамж төлсөн иргэдэд бүртгэлийн байранд анкетийг тараана.)

·         Гадаад паспорт эсвэл иргэний үнэмлэхний хуулбар 1 хувь (бүртгэлийн анкет дээр наах зориулалтаар )

·          3,5 х 4,5 хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг (сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан)

·                Шалгалтын хураамж төлсөн баримт

v Шалгалтын хураамж: 24 ам. доллар

    Бүртгүүлсэн иргэдээс зайлшгүй шалтгаанаар бүртгэлээ цуцлах тохиолдолд бүртгэлийн хугацаанд буцаан авахаар нэхэмжилсэн иргэнд бүртгэлийн хураамжийг буцаан олгоно. (Бүртгэлийн хугацаа өнгөрсөн бол буцаан олгохгүй.)

 

·         Нутаг буцах иргэдэд зориулсан сургалтанд хамрагдсан иргэнд нэмэлт оноо өгөх ба хураамжаас чөлөөлнө.

 

 

 

 

       Он

Нутаг буцах иргэдэд зориулсан сургалт (25 оноо)

 

Солонгос хэлний курс (20оноо)

Ажилд орох буюу аж ахуй эрхлэх сургалт( 5оноо)

 

Төгссөн иргэн

Төгссөний дараа ТОПИК 3-р түвшингээс дээш түвшинд тэнцсэн иргэн

 

Төгссөн иргэн

 

2016

 

Байхгүй

 

СХТТТШ-нд 20 оноо нэмэх буюу хураамжаас чөлөөлнө

 

СХТТТШ-нд 5 оноо нэмэх буюу хураамжаас чөлөөлнө.

2017оноос хойш

СХТТТШ -нд 5 оноо нэмэх буюу хураамжаас чөлөөлнө

         

 

Үүнд хамаарах иргэн оноо нэмэх, хураамжаас чөлөөлөх хүсэлт (хавсралт)-ийг бөглөж сертификатын хамт өгнө.

Топик 3-р зэрэгтэй бол солонгос хэлний курс төгссөн гэрчилгээ ба топик 3-ийн гэрчилгээг хамт өгнө.

 

7. Шалгалтын бүтэц ба оноо :  Компьютерт суурилсан шалгалт

 

 

Бүтэц

Асуултын тоо

оноо

Цаг

нийт

40

200

50минут

унших

20

100

25 минут

сонсох

20

100

25минут

 

 

-       олон төрлийн сонголтын асуултууд

-       Унших, сонсох шалгалт нь завсарлагагүйгээр шууд үргэлжлэн явагдана

 

·         Шалгалтын цагийн хуваарь  заавар өгөх цагаас өмнө ангид орж ирсэн байх хэрэгтэй.

 

ангилал

Шалгалтын материалыг татаж авах комисын гишүүдийн хурал

Шалгуулагчдад заавар өгөх

Шалгалтын цагийн хуваарь

Унших 25минут

Сонсох  25 минут

1-р ээлж

09:20-09:30

09:30-10:00

10:00-10:25

10:25-10:50

2-р ээлж

10:50-11:00

11:00-11:30

11:30-11:55

11:55-12:20

3-р ээлж

13:20-13:30

13:30-14:00

14:00-14:25

14:25-14:50

4-р ээлж

14:50-15:00

15:00-15:30

15:30-15:55

15:55-16:20

 

 

O  Асуултууд нь “The standard textbook for EPS-TOPIK” номонд үндэслэн бэлдсэн нийтэд ил болгоогүй асуултуудаас бүрдэнэ.(http://epstopik.hrdkorea.or.kr  

 

Шалгалтанд ирэхдээ авчрах бичиг баримт

-       Шалгалтын тасалбар

-        иргэний үнэмлэх буюу гадаад пасспорт

    Иргэний үнэмлэх буюу гадаад паспортаа авчраагүй тохиолдолд шалгалт өгөх боломжгүй.

8. Дүн гаргаж зарлах

  Хариу зарлах өдөр : 2018 оны 5 сарын 18

Зарлах мэдээллийн хэрэгсэл

-       Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар : www.hudulmur-halamj.gov.mn

-       Монгол дахь Төлөөлөгчийн газар (EPS төв) ( www.monkor.net)

-       ХЭЗОТ-ны СХТТТШ-ын цахим хуудас (www.epstopik.hrdkorea.or.kr)

-       Шалгалтын хүчинтэй хугацаа шалгалт өгснөөс хойш 2 жил байна.

 

9.    Анхаарах зүйлс

 

Сайн дураараа нутаг буцаагүй болох нь нотлогдвол шалгалтанд тэнцсэн ч

хүчингүй болох тул хариуцлагыг шалгуулагч өөрөө хүлээнэ.

Шалгалтын үеэр гар утас, кассетны хөгжим, PDA, MP3, электрон толь бичиг гэх

мэт бусад хуулах хэрэгслийг авч орохыг хориглоно.(Эдгээрийг авч орсон  тохиолдолд хуулсанд тооцно.)

Шалгуулагч нь хуулж, хууран мэхлэх үйлдэл гаргасан тохиолдолд тус шалгалтыг

хүчингүйд тооцож шалгалт өгөх эрхийг 2 жилээр хасна.

Шалгалтанд бүртгүүлсэн иргэний пасспорт дээрх хувийн мэдээлэл нь анкетанд бөглөсөн овог нэр, төрсөн он сар өдөр зөрсөн тохиолдолд ажил хайгчаар бүртгэх болон БНСУ-ын хилээр нэвтрэхийг зөвшөөрөхгүй байж болзошгүй тул хувийн мэдээллийн алдаатай байдлаас үүдэн гарах хариуцлагыг хувь хүн бүрэн өөрөө хариуцна.  

O Солонгос хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх үүднээс шалгалтын даалгаврыг “ The Standard Textbook for EPS-TOPIK “ сурах бичгэнд түшиглэн нийтэд ил болгоогүй даалгавар (шинээр боловсруулсан даалгавар )-уудаас 100 хувь боловсруулна.

EPS-TOPIK стандарт сурах бичиг нь дараах цахим хуудсанд

EPS-TOPIK Стандарт сурах бичгийг татаж авах цахим хуудсын жагсаалт >

 

Бүлэг 

Агуулга 

Цахим хуудасны хаяг 

HRD Korea  

Textbook file (PDF, Sound source)

http://www.hrdkorea.or.kr/3/3/3/1/2 

 EPS-TOPIK

Textbook file (PDF, Sound source)

http://epstopik.hrdkorea.or.kr 

- СХТТТ-д тэнцсэнээр  БНСУ-д ажил хайгчаар бүртгүүлэх эрхийг зөвхөн авч байгаа боловч  энэ нь заавал ажилд орно гэсэн баталгаа болохгүй.

- Мөн эрүүл мэндийн шинжилгээнд тэнцээгүй болон Солонгост хууль бусаар оршин сууж байсан бол ажил хайгчаар бүртгэх боломжгүйг анхаарна уу.

- БНСУ руу хилээр нэвтэрсний дараа хар тамхины сорилд тэнцэхгүй бол нутаг буцаахыг анхаарна уу.  

- Монгол, Солонгосын Хөдөлмөрийн яамд хооронд байгуулсан санамж бичгийн хүрээнд Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар нь гадаадад ажиллах хүч илгээх албан  ёсны эрхтэй болно.

- СХТТШ-д тэнцсэн иргэнийг Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газраас БНСУ-ын Хөдөлмөрийн биржид байршуулсны дараа  Монгол  Улсын ажил хайгч иргэнийг  солонгосын ажил олгогч ажиллуулах зөвшөөрөл хүснэ.

- ХЭЗОТ-ны СХТТТШ-ын хураамж 24 ам.доллар (бүртгэлийн үеийн төгрөгийн ханшаар бодох) байх бөгөөд шалгалтанд тэнцсэний дараа БНСУ-д ирэх зардлыг Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газраас тогтооно.

        Иймд  ямарваа  нэгэн хувь хүн буюу байгууллагын БНСУ-д ажилд зуучлана гэсэн зарлалаар хууртагдан хохирохгүй байхыг анхааруулъя.

 

 

 

АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ШИЛЖИЛТ

ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХЭЛТЭС 

 

{Хавсралт }

НУТАГ БУЦАХАД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН НЭМЭЛТ ОНОО АВАХ БА ХУРААМЖААС ЧӨЛӨӨЛӨХ ХҮСЭЛТ

 

 

󰏚 шалгуулагчийн амлалтын агуулга 

Миний бие нь нутаг буцах иргэдийг дэмжих сургалттай холбоотой бичиг баримтыг бүрдүүлж өгөхдөө хуурамчаар бүрдүүлсэн бол иргэний болон эрүүгийн хариуцлага хүлээхээ амлаж байна.

хуурамч баримт бүрдүүлсэн бол тухайн шалгалтыг хүчингүй болгож 3 жилээр шалгалт өгөх эрхийг хасна. 

󰏚 шалгуулагчийн бөглөх хэсэг  

Овог нэр 

 

Шалгалтын дугаар 

 

Төрсөн он сар өдөр

 

Паспортын дугаар

 

хүйс

 

Утасны дугаар

 

󰏚 нутаг буцахад дэмжлэг үзүүлэх сургалтын  хамрах салбар        * хамаарах хэсгийг дугуйлна.(●)

Солонгос хэлний курс

 (20 оноо)

солонгос хэлний курс төгсөгч (2016 оны төгсөгч хамаарахгүй) ( ○ )

солонгос хэлний курс төгссөний дараа топик 3-р зэрэг авсан хүн ( ○ )

Ажилд орох буюу аж ахуй эрхлэх сургалт

(5 оноо )

ажилд орох буюу аж ахуй эрхлэх сургалт төгсөгч ( ○ )

Он       сар        өдөр

 

Овог                            нэр                      гарын үсэг         (signature)

 

БНСУ-ын АҮХНХЭГ-ын Захирал танаа

         

Хавсаргасан файл:


Хэвлэх Share