ТЕХНИКИЙН БОЛОН МБСБ-ЫН 2016 - 2017 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨГСӨГЧДИЙН МЭДЭЭ

ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН  БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН   2016 - 2017  ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨГСӨГЧДИЙН МЭДЭЭГ ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ


Хэвлэх Share