Аймаг, нийслэл, дүүргийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагын удирдах ажилтнуудын сургалт болно

 “УДИРДЛАГЫН ХӨГЖИЛ-БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨГЖИЛД” сэдэвт цуврал сургалт 2017 оны 11,12 дугаар сард Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг “Ашигт малтмалын салбар дахь түншлэлд суурилсан мэргэжлийн боловсрол сургалт” төслийн дэмжлэгтэйгээр түншлэл, хамтын ажиллагааны хүрээнд зохион байгуулагдана.


Энэхүү сургалт Монгол улсын Засгийн газар, салбарын яамны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих бодлогын өсөлт, тогтвортой байдал, залгамж чанарыг бэхжүүлэх, төрийн бэлтгэгдсэн ажилтан, албан хаагчдыг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах, төрийн байгууллагын мэргэшсэн албыг бэхжүүлэх, ялангуяа Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ /ажил, мэргэжлийн чиг баримжаа/-ний үйлчилгээний чанар байдал, хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэгдэж байгаа юм.


Мөн 2017 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдөр Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдсан “Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээний бодлого, үйл ажиллагаа” сэдэвт үндэсний зөвлөгөөнөөс гарсан санал санаачилгад бодитой нөлөөлөх замаар орон нутгийн түвшинд ажил, мэргэжлийн чиг баримжааг системтэй хөгжүүлэх, асуудлыг цогцоор нь харж, оновчтой шийдвэр гаргах, иргэдэд ээлтэй орчинд мэргэжлийн үйлчилгээг мэргэжлийн түвшинд хүргэхэд ач холбогдолтой гэж үзэж байна.


Хэвлэх Share