Аж ахуй, нэгж байгууллагуудын анхааралд

Аж ахуй, нэгж байгууллагуудын анхааралд

2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авч буй Аж ахуйн нэгж байгууллагууд Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийн сунгалтаа хийлгэхээр ирэхдээ Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийн үнэмлэхтэйгээ ирж сунгалтаа хийлгэнэ үү!

          /ХЭЗ-ийн үнэмлэхээ аваагүй бол авна/

          Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийн үнэмлэхгүй болон материал дутуу бол үйлчилгээ үзүүлэхгүй болохыг анхаарна уу.

 

АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХЭЛТЭС


Хэвлэх Share