ХХҮЕГ нь Дэлхийн Зөн олон улсын байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар нь Монгол Улсын Засгийн Газрын 2016 оны 16  дугаар тогтоолоор батлагдсан Зорилтот өрхийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд жил бүр нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай зорилтот бүлгийн 15000 өрхийг сонгон авч,  өрхийн нөхцөл байдал, хэрэгцээ, нөөц боломж, чадавхид тулгуурлан, өрхийг хөгжүүлэх, амьжиргааг сайжруулах цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж байна.

 

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахад төр, төрийн бус иргэний нийгмийн байгууллагуудын оролцоо чухал юм. Энэ хүрээнд Дэлхийн Зөн ОУБ-ийн Суурин төлөөлөгч Филип Ийвэрт болон Хөдөлмөр, Халамжийн Үйлчилгээний Ерөнхийн Газрын дарга Б.Нямдаваа нар гурван жилийн хугацаанд хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.


Дэлхийн зөн олон улсын байгууллага нь “36 сарын төгсөлтийн цогц аргачлал“ төслийн хүрээнд монгол улсын 100 гаруй сум, хороонд үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

  • Дэлхийн Зөн олон улсын байгууллага

  • Дэлхийн Зөн олон улсын байгууллага


Хэвлэх Share