БАЙГАЛИЙН ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ БУЮУ СХТТШ-ЫН ХУВААРИЙГ ӨӨРЧЛӨХ ТОХИОЛДОЛ

БАЙГАЛИЙН ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ БУЮУ СХТТШ-ЫН ХУВААРИЙГ ӨӨРЧЛӨХ ТОХИОЛДОЛ

 

БНСУ-ын АҮХНХЭГ-аас онооны тогтолцооны СХТТШ-ыг илгээгч 16 улсад хуваарийн дагуу зэрэг явуулдаг тул үүнийг Монгол Улсын зүгээс зохицох боломжгүй юм. СХТТШ-д бүртгүүлсэн иргэн Та давагдашгүй хүчин зүйлсийн улмаас СХТТШ-нд  ирж чадаагүй бол  АХШХХ-т ажлын гурав хоногийн дотор бичгээр мэдэгдэх ба энэ тохиолдолд энэхүү нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж шалгалтанд нөхөж оруулах арга хэмжээг зохион байгуулна.

Гэнэтийн давагдашгүй хүчин зүйл гэдэгт гал түймэр, газар хөдлөлт, салхи шуурга, аянга цахилгаан, үер усны гамшиг зэрэг байгалийн гамшиг, нийтийг хамарсан үймээн самуун, эмх замбараагүй байдал, ажил хаялт, эрчим хүчний тасалдал, эсэргүүцлийн хөдөлгөөн, гоц халдварт өвчин, дайн, террорист халдлага, төрийн эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, хорио, цээр зэрэг талуудын хүсэл зоригоос үл хамаарах шалтгаануудыг ойлгоно.

 

АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХЭЛТЭС


Хэвлэх Share