Дүүргийн ХХҮХ-ийн хороо хариуцсан мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах сургалт болж байна


Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газраас нийслэлийн дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн хороо хариуцсан мэргжилтнүүдэд, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн халамжийн хууль, тогтоомж, хөтөлбөрийн хэрэгжилт болон бусад чиглэлийн мэдээллээр хангах, арга зүйн зөвлөгөөгөө өгөх сургалт Олон улсын хүүхдийн Найрамдал цогцолборт болж байна.


Уг сургалтад Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн нийт 183 хороо хариуцсан мэргэжилтнүүд хамрагдаж байна. Сургалтаар Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр, нэмэлт өөрчлөлтүүд, Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээний стандартын хэрэгжилтийг хангах, Хөдөлмөрийн зах зээл, Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих болон Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн хэрэгжилт, цаашид анхаарах асуудлуудыг хэлэлцэх болно. Мөн Нийгмийн халамжийн хууль, тогтоомжийн хэрэгжилт, Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний талаар, Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт тэтгэмж олгоход анхаарах асуудлууд, Өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгаа, цаашид анхаарах асуудлууд, Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ, Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж болон цаашид анхаарах асуудлуудын тухай мэдлэг, мэдээлэл олгож байна.


Сургалтын үр дүнд анхан шатанд хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээг хүргэж буй хороодын мэргэжилтнүүд хөдөлмөр эрхлэлт нийгмийн халамжийн үйлчилгээний хэрэгжилтэд анхаарах асуудлуудаар чиглэл авч, мэргэжил арга зүйгээр хангагдан шинээр батлагдсан хууль, тогтоомж холбогдох журмын талаар бүрэн ойлголттой болох юм.


Нийт сургалтад хамрагдаж буй Төрийн үйлчилгээг иргэдэд тэргүүн эгнээнд хүргэдэг мэргэжилтнүүддээ амжилт хүсье!

 

  • Дүүргийн ХХҮХ-ийн хороо хариуцсан мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах сургалт болж байна

  • Дүүргийн ХХҮХ-ийн хороо хариуцсан мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах сургалт болж байна

  • Дүүргийн ХХҮХ-ийн хороо хариуцсан мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах сургалт болж байна

  • Дүүргийн ХХҮХ-ийн хороо хариуцсан мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах сургалт болж байна

  • Дүүргийн ХХҮХ-ийн хороо хариуцсан мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах сургалт болж байна


Хэвлэх Share