Б.Нямдаваа: Дүүргийн ХХҮХ-ийн хороо хариуцсан мэргэжилтнүүдэд хандаж хэлсэн нь

 

Нийслэлийн дүүрэг, хороо буюу нутаг дэвсгэрийн анхан шатны нэгжийн хүн амд хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээг хүргэж буй хороодын мэргэжилтнүүдэд хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн халамжийн үйлчилгээний хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудлуудаар чиглэл өгөх, мэргэжил арга зүйгээр хангах, шинээр батлагдсан хууль, тогтоомж, холбогдох журмын талаар бүрэн ойлголт, мэдлэг эзэмшүүлэх сургалт үргэлжилж байна.


Сургалтын үеэр ХХҮЕГ-ын дарга Б.Нямдаваа 2016 оноос хойш хороо хариуцсан бүх мэргэжилтнүүдийг хамруулсан чадавхижуулах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх сургалт хийгдээгүй байгааг онцлон энэ өдөр сургалтад хүрэлцэн ирсэн албан хаагч нарт талархал илэрхийлэв. Тэрээр хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр төрөөс хэрэгжүүлж буй бодлого, үйл ажиллагааны хүрээнд 2018 онд дөчин мянган ажлын байранд ажилгүй иргэдийг зуучлах, мөн Нийгмийн халамжийн хууль, түүний хэрэгжилтийг хангах үүргийг гүйцэтгэж, иргэдэд өдөр тутам үйлчилгээ үзүүлдэг хороо хариуцсан мэргэжилтнүүдийнхээ ажлын ачааллыг үнэлэх, төрийн үйлчилгээг чанартай хүргэхэд тулгамдаж буй асуудлууд болон цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ зэрэг асуудлаар бодитой хэлэлцэх нь өнөөдрийн сургалтын гол ач холбогдол гэж онцлов.


Мөн Монгол Улсын хэмжээнд хороо хариуцсан мэргэжилтнүүдийн ажлын ачаалал өндөр байдаг, нэг мэргэжилтэнд ногдох хүн амын тоо олон байгаа тухай ярьлаа. Тэрээр, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг болох ХХҮЕГ-ын үйл ажиллагааг нэгж, иргэдэд шууд хүргэдэг албан хаагч нартаа хандан иргэдэд ээлтэй төрийн үйлчилгээг хүндрэл, чирэгдэлгүй, хөнгөн шуурхай хүргэж ажиллахыг захин ажлын амжилтыг хүсэв.

 

  • Б.Нямдаваа: Дүүргийн ХХҮХ-ийн хороо хариуцсан мэргэжилтнүүдэд хандаж хэлэхдээ

  • Б.Нямдаваа: Дүүргийн ХХҮХ-ийн хороо хариуцсан мэргэжилтнүүдэд хандаж хэлэхдээ

  • Б.Нямдаваа: Дүүргийн ХХҮХ-ийн хороо хариуцсан мэргэжилтнүүдэд хандаж хэлэхдээ

  • Б.Нямдаваа: Дүүргийн ХХҮХ-ийн хороо хариуцсан мэргэжилтнүүдэд хандаж хэлэхдээ

  • Б.Нямдаваа: Дүүргийн ХХҮХ-ийн хороо хариуцсан мэргэжилтнүүдэд хандаж хэлэхдээ


Хэвлэх Share