БНСУ-ын хөдөлмөрийн биржид ажил хайгчаар бүртгүүлэх анкет болон E-9 визийн мэдүүлгийн маягтад өөрчлөлт орж буй тухай


Хавсаргасан файл:


Хэвлэх Share