“ЯДУУРАЛ- ГАРЦ, АРГА ЗАМ ҮНДЭСНИЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ“ зохион байгуулагдлаа.

“ЯДУУРАЛ- ГАРЦ, АРГА ЗАМ ҮНДЭСНИЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ“ зохион байгуулагдлаа.

ХХҮЕГ, Дэлхийн зөн олон улсын байгууллага хамтран “Ядуурал- гарц, арга зам үндэсний хэлэлцүүлэг“-ийг 2018 оны 06 дугаар сарын 19-нд зохион байгууллаа. Арга хэмжээнд ядуурлыг бууруулах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төр, төрийн бус, олон улсын байгууллага, судалгааны байгууллагууд оролцож, хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрөө танилцуулж, цаашид хамтран ажиллах, түншлэлээ бэхжүүлэх талаар санал солилцлоо. Тус арга хэмжээнд ХНХЯ, ХХҮЕГ, ҮСХ зэрэг төрийн байгууллага, АХБ, Дэлхийн зөн, Вишн фонд зэрэг олон улсын байгууллага, иргэдийн төлөөлөл 100 гаруй хүн оролцлоо.  

 


Хэвлэх Share