Солонгосын Нийгмийн Халамжийн Үндэсний Зөвлөлийн төлөөлөлтэй уулзалт зохион байгууллаа

Солонгосын Нийгмийн Халамжийн Үндэсний Зөвлөлийн төлөөлөлтэй уулзалт зохион байгууллаа

Солонгосын нийгмийн халамжийн байгууллагуудын үндэсний зөвлөл нь Нийгмийн халамжийн үйлдвэрлэлийн хуульд  зааснаар анх 1952 онд Солонгосын нийгмийн үйлдвэрлэлийн нэгдсэн зөвлөл нэртэйгээр, 1998 онд Солонгосын нийгмийн халамжийн байгууллагуудын үндэсний зөвлөл нэртэйгээр байгуулагдсан бөгөөд төр, төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас бүрдсэн, нийгмийн халамжийн бодлогын хэрэгжилтийг хангаж ажилладаг, 3000 ажилтантай байгууллага юм.

 Тус байгууллага нь Монголын нийгмийн халамжийн байгууллагуудын нэгдсэн холбоотой 2017 оноос эхлэн хамтын ажиллагаатай ажиллаж байна.

Хамтын ажиллагааны хүрээнд 2017 оноос хойш харилцан туршлага судлах 2 удаагийн хөтөлбөр хэрэгжүүлж, нийслэлийн 9 дүүргийн 500 нийгмийн ажилтнуудыг оролцуулсан “Халамжийн үйлчилгээг амьдралын чанарт нийцүүлэх хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн халамжийн салбарт төрөөс хэрэгжүүлж буй бодлого, арга хэмжээг гэр бүлд чиглүүлэхэд тулгамдаж буй асуудлууд, тэдгээрийг шийдвэрлэх арга замын талаар Эрдэм шинжилгээний хурал” зохион байгуулах зэрэг арга хэмжээг амжилттай зохион байгуулсан.

Дээрх байгууллагын төлөөлөл болж 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг манай улсад 2018 оны 06 дугаар сарын 25, 26-ны өдрүүдэд айлчлан ирсэн бөгөөд тус айлчлалын хүрээнд Монгол улсын нийгмийн халамжийн салбарын үйл ажиллагаатай танилцах, нийгмийн ажилтнуудтай туршлага солилцох уулзалт, сургалтыг зохион байгуулах юм.


Хэвлэх Share