Гадаадаас ажиллах хүч авахтай холбоотой төлбөр

ААНБ, ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

 

ХХҮЕГ-ын ажлын байрны төлбөр, хураамжийн орлогын бүртгэлийн програм шинэчлэгдэж буй тул та бүхэн холбогдох дансанд мөнгө тушаах үед  гүйлгээний утга хэсгийг дараах дэс дарааллаар бөглөнө үү. Үүнд:

  1. ХЭЗ-ийн үйлчилгээ авч буй ААНБ-ын 7 орон бүхий регистрийн дугаар
  2. Регистрийн дугаарын ард зай аваад ААНБ-ын нэрийг крилл үсгээр
  3. ААНБ-ын нэрийн ард зай аваад авах гэж буй үйлчилгээний төрлийн нэр (АБТ, урилга, зөвшөөрөл, сунгалт, хасалт, үнэмлэх, тодорхойлолт зэргийн аль нэгийг бичих)
  4. ХЭЗ-ийн үйлчилгээ авч буй хүний тоо

Жишээ нь:

Гүйлгээний утга:

2657457 ОЮУТОЛГОЙ ХХК АБТ 2 ХҮН

 

Жич: Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийн 7 төрлийн ҮЙЛЧИЛГЭЭ ТУС БҮРЭЭР банкны баримт авна.

 

Төлбөр хураамж тушаах Төрийн сангийн дансны нэр, дугаар ӨӨРЧЛӨГДӨӨГҮЙ болно.

Төрөл

Дансны нэр

Дансны дугаар

Ажлын байрны төлбөр тушаах

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан

100900037010

ХЭЗ-ийн үйлчилгээний хураамж тушаах

ХХҮЕГазар

100900017002

 

ХХҮЕГ-ЫН САНХҮҮ, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗАР,

АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ГАЗАР


Хэвлэх Share