ЭРХ БҮХИЙ ХӨДӨЛМӨРИЙН БИРЖҮҮДИЙН АНХААРАЛД

 

 

ЭРХ БҮХИЙ  ХӨДӨЛМӨРИЙН БИРЖҮҮДИЙН АНХААРАЛД

 

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан ”Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн 3.1.7 дахь заалт, 10.1-10.5 дахь заалтыг үндэслэн ажил хайгч иргэн, их дээд сургуулийн оюутан, мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын суралцагчдыг хичээлийн бус цагаар орлого олоход нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор цагийн ажилд зуучлах үйлчилгээг зохион байгуулах хүсэлтэй хөдөлмөрийн биржүүдийг Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний ерөнхий газартай хамтран ажиллахыг урьж байна.

Энэхүү цагийн ажилд зуучлах үйлчилгээг зохион байгуулах, олон нийтэд сурталчилан таниулах арга хэмжээнд Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас нийт 23,590,000 /хорин гурван сая таван зуун ерэн мянга/ төгрөг зарцуулагдана.

Иймд эрх бүхий хөдөлмөрийн биржүүд хамтран ажиллах саналаа 2019 оны 06 дугаар сарын 17-ний өдрийн /лхагва гариг/  17.00 цагт ХХҮЕГ-ын нэгдүгээр давхарын үйлчилгээний танхим Ажил мэргэжлийн мэдээллийн төвд ирүүлнэ үү.

Бүрдүүлэх материал:

  1. Хөдөлмөрийн эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагын албан хүсэлт;
  2. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
  3. Хөдөлмөрийн биржийн бүртгэлийн гэрчилгээ
  4. Байгууллагын удирдах ажилтны баримт бичиг; /иргэний үнэмлэхний хуулбар, анкет/
  5. Байгууллагын үйл ажиллагааны хэвлэмэл танилцуулга; /1 хувь/
  6. Ажилд зуучлах үйлчилгээг зохион байгуулж ажилласан туршлагын талаарх мэдээлэл      /нотлох баримт/
  7. Мэргэшсэн зөвлөх болон хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх  ажилтнуудын тоо,   зөвлөх багийн  хүний нөөцийн чадавхийн талаарх мэдээлэл;  /товч намтар, дипломын хуулбар, мэргэшсэн зөвлөхийн гэрчилгээний хуулбар/

 

 

 

Зарласан хугацаанд тодруулга авах утас:

ХХҮЕГ-ын ХЭДГ-ын  мэргэжилтэн  М.Мэндбаяр 99019772

Хүлээн авах газар: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар

Улаанбаатар хот. Хан-Уул дүүрэг, II хороо, Чингисийн өргөн чөлөө

www.hudulmru-halamj.gov.mn


Хэвлэх Share