2018 ОНЫ 2 ДУГААР УЛИРЛЫН СХТТТШ-Д ОРЖ ТЭНЦСЭН ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

2018 ОНЫ 2 ДУГААР УЛИРЛЫН СХТТТШ-Д ОРЖ ТЭНЦСЭН ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

Дэлгэрэнгүй

2018 оны "Тусгай 2" шалгалтын хуваарь

2018 оны "Тусгай 2" шалгалтын хуваарь

Дэлгэрэнгүй

Ажлын байрны санал 2018/08/17

Ажлын байрны санал 2018/08/17

Дэлгэрэнгүй

БНСУ-ЫН ЦАХИМ ВИЗИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛ 2018-08-17

"1. БНСУ-ЫН ЦАХИМ ВИЗИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛ ИРЭХ
Ажлын санал хүлээн авч Хөдөлмөрийн гэрээг зөвшөөрсөн тохиолдолд БНСУ-ын Хууль зүйн яам, цагаачлалын албанаас визийн зөвшөөрөл ирэх ба ирсэн даруйд ХХҮЕГ-ын АХШХХ-ээс тухайн иргэнд утсаар болон цахим хуудсаар мэдээлнэ.
2. ВИЗИЙН ЦАХИМ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОГДСОН ИРГЭД ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДАВТАН ҮЗЛЭГ, ШИНЖИЛГЭЭ /ЭМДҮШ/-НД ХАМРАГДАХ
Визийн цахим зөвшөөрөл олгогдсон иргэдийг ЭМДҮШ-нд хамрагдахыг ХХҮЕГ-аас тухайн иргэнд утсаар мэдэгдэнэ. ЭМДҮШ-нд цаг хугацаандаа хоцролгүй орох шаардлагатай. Давтан үзлэгт орсон иргэд 1-2 хоногийн дараа ХХҮЕГ-ын АХШХХ-ээс ирж тэнцсэн эсэх хариугаа авна. ЭМДҮШ-нд хамрагдаагүй, хоцорсон болон тэнцээгүй иргэд Солонгос улс руу Хөдөлмөрийн гэрээгээр явах боломжгүй болж ажил хайгчийн бүртгэлээс хасагдана."

Дэлгэрэнгүй

ИРГЭДЭЭС ТАВЬСАН АСУУЛТ, ХАРИУЛТ

СХТТШ-ын 14 дэх удаагийн “ОНООНЫ ТОГТОЛЦОО”-ны УЧШ-д нийт 1809 хүн тэнцсэн. Үүнээс 1557 хүн ЭМҮШ-д хамрагдан тэнцсэн хариу ирсний 1545 нь байрших бүртгэлийн анкет бөглөсөн. ХХҮЕГ-аас эдгээр иргэдийн мэдээлэл нь холбогдох байгууллагад илгээсэн боловч 670 иргэний мэдээллийг БНСУ-ын Хөдөлмөрийн биржид байршуулсан байна.

Дэлгэрэнгүй

БНСУ-ЫН ЦАХИМ ВИЗИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛ 2018-08-15

"1. БНСУ-ЫН ЦАХИМ ВИЗИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛ ИРЭХ
Ажлын санал хүлээн авч Хөдөлмөрийн гэрээг зөвшөөрсөн тохиолдолд БНСУ-ын Хууль зүйн яам, цагаачлалын албанаас визийн зөвшөөрөл ирэх ба ирсэн даруйд ХХҮЕГ-ын АХШХХ-ээс тухайн иргэнд утсаар болон цахим хуудсаар мэдээлнэ.
2. ВИЗИЙН ЦАХИМ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОГДСОН ИРГЭД ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДАВТАН ҮЗЛЭГ, ШИНЖИЛГЭЭ /ЭМДҮШ/-НД ХАМРАГДАХ
Визийн цахим зөвшөөрөл олгогдсон иргэдийг ЭМДҮШ-нд хамрагдахыг ХХҮЕГ-аас тухайн иргэнд утсаар мэдэгдэнэ. ЭМДҮШ-нд цаг хугацаандаа хоцролгүй орох шаардлагатай. Давтан үзлэгт орсон иргэд 1-2 хоногийн дараа ХХҮЕГ-ын АХШХХ-ээс ирж тэнцсэн эсэх хариугаа авна. ЭМДҮШ-нд хамрагдаагүй, хоцорсон болон тэнцээгүй иргэд Солонгос улс руу Хөдөлмөрийн гэрээгээр явах боломжгүй болж ажил хайгчийн бүртгэлээс хасагдана."

Дэлгэрэнгүй

БНСУ-ЫН ЦАХИМ ВИЗИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛ

"1. БНСУ-ЫН ЦАХИМ ВИЗИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛ ИРЭХ
Ажлын санал хүлээн авч Хөдөлмөрийн гэрээг зөвшөөрсөн тохиолдолд БНСУ-ын Хууль зүйн яам, цагаачлалын албанаас визийн зөвшөөрөл ирэх ба ирсэн даруйд ХХҮЕГ-ын АХШХХ-ээс тухайн иргэнд утсаар болон цахим хуудсаар мэдээлнэ.
2. ВИЗИЙН ЦАХИМ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОГДСОН ИРГЭД ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДАВТАН ҮЗЛЭГ, ШИНЖИЛГЭЭ /ЭМДҮШ/-НД ХАМРАГДАХ
Визийн цахим зөвшөөрөл олгогдсон иргэдийг ЭМДҮШ-нд хамрагдахыг ХХҮЕГ-аас тухайн иргэнд утсаар мэдэгдэнэ. ЭМДҮШ-нд цаг хугацаандаа хоцролгүй орох шаардлагатай. Давтан үзлэгт орсон иргэд 1-2 хоногийн дараа ХХҮЕГ-ын АХШХХ-ээс ирж тэнцсэн эсэх хариугаа авна. ЭМДҮШ-нд хамрагдаагүй, хоцорсон болон тэнцээгүй иргэд Солонгос улс руу Хөдөлмөрийн гэрээгээр явах боломжгүй болж ажил хайгчийн бүртгэлээс хасагдана."

Дэлгэрэнгүй

Ажлын байрны санал 2018/08/14

Ажлын байрны санал 2018/08/14

Дэлгэрэнгүй

Ажлын байрны санал 2018/08/10

Ажлын байрны санал 2018/08/10

Дэлгэрэнгүй

Ажлын байрны санал 2018/08/09

Ажлын байрны санал 2018/08/09

Дэлгэрэнгүй

1 2 3 4 5  Дараах