СХТТШ эхэлснээс хойш 11 өдөрт 41 зөрчил бүртгэгдлээ

Иргэд хууль бус үйл ажиллагаанд уриалж буй аливаа зар, мэдээлэлд автан хохирогч болохгүй байхыг анхааруулж байна.

Шалгалтандаа сайн бэлтгэн хариуцлагатай байж, оноогоо авч буй иргэдэд мөн талархаж дараагийн шатны шалгалтанд амжилт гаргаж оролцохыг хүсч байна.

Дэлгэрэнгүй

НУТАГ БУЦАХ ИРГЭДЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТАНД ХАМРАГДСАН ИРГЭНД СХТТТШ-д НЭМЭЛТ ОНОО ӨГӨХ БА ХУРААМЖААС ЧӨЛӨӨЛНӨ

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар нь Монгол Улсын Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, БНСУ-ын Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн яам хоорондын “Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох тогтолцоо”-ны дагуу ажилтан илгээх болон хүлээн авах тухай “ХАРИЛЦАН ОЙЛГОЛЦЛЫН САНАМЖ БИЧИГ”-ийн 15 дугаар зүйлийн 6 дугаар заалт, 15 дугаар зүйлийн 7 дугаар заалт болон БНСУ-ын гадаад ажилчдын хөдөлмөр эрхлэх тогтолцооны гадаад ажиллах хүчний эрх ашгийг хамгаалах, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангуулах, ажил олгогч ажилчин хоорондын зөрчлийг багасгах, амьдрах орчин, хөдөлмөрийн орчинг сайжруулах, холбогдох даатгалуудад хууль ёсны дагуу хамруулах

Дэлгэрэнгүй

БНСУ ДАХЬ ХНХҮТ-ӨӨС ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮНЭГҮЙ ҮЗЛЭГ, ОНОШЛОГОО ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

БНСУ дахь Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний төв (ХНХҮТ)-өөс эрүүл мэндийн үнэ төлбөргүй үзлэг, оношлогоо зохион байгууллаа.
БНСУ-ын Кореа их сургуулийн эмнэлэгтэй хамтран сар бүрийн сүүлийн ням гарагт БНСУ-д оршин сууж буй нийт иргэддээ зориулан “Ням гарагт ажиллаж төрийн үйлчилгээг үзүүлэх” ажлын хүрээнд “Эрүүл мэндийн үнэ төлбөргүй үзлэг, оношлогоо” зохион байгуулж 41 иргэн хамрагдав. Үүнээс шүдний эмчийн үзлэг, эмчилгээнд 12 иргэн, дотрын эмчийн үзлэгт 17 иргэн, уламжлалт анагаах ухааны эмчийн үзлэгээр зүү эмчилгээг 25 иргэнд, дүрс оношлогооны эмчийн “ЭХО” үзлэгт 24 иргэнийг хамруулан үйлчилгээ үзүүллээ.

Дэлгэрэнгүй

БАЙГАЛИЙН ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ БУЮУ СХТТШ-ЫН ХУВААРИЙГ ӨӨРЧЛӨХ ТОХИОЛДОЛ

БНСУ-ын АҮХНХЭГ-аас онооны тогтолцооны СХТТШ-ыг илгээгч 16 улсад хуваарийн дагуу зэрэг явуулдаг тул үүнийг Монгол Улсын зүгээс зохицох боломжгүй юм. СХТТШ-д бүртгүүлсэн иргэн Та давагдашгүй хүчин зүйлсийн улмаас СХТТШ-нд ирж чадаагүй бол АХШХХ-т ажлын гурав хоногийн дотор бичгээр мэдэгдэх ба энэ тохиолдолд энэхүү нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж шалгалтанд нөхөж оруулах арга хэмжээг зохион байгуулна.

Дэлгэрэнгүй

БНСУ-ын Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох СХТТШ-ын хуваарь

БНСУ-ын Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох СХТТШ-ын хуваарь

Дэлгэрэнгүй

2018 оны EPS-TOPIK /Солонгос хэлний энгийн шалгалт/ авах газрын хаяг, Байршил

2018 оны EPS-TOPIK /Солонгос хэлний энгийн шалгалт/ авах газрын хаяг, Байршил/

Дэлгэрэнгүй

2018 ОНЫ СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ ТҮВШИН ТОГТООХ “ТУСГАЙ” (СХТТТШ) ШАЛГАЛТЫН ЗАР

Монгол, Солонгосын Хөдөлмөрийн яамд хооронд байгуулсан Монгол Улсын Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, БНСУ-ын Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн яам хоорондын хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох тогтолцооны дагуу БНСУ-д ажилчид илгээх болон хүлээн авах тухай “ХАРИЛЦАН ОЙЛГОЛЦЛЫН САНАМЖ БИЧИГ” –ийн хүрээнд БНСУ-д 4 жил 10 сар хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж байгаад хугацаандаа нутаг буцан ирсэн, дахин гэрээгээр ажиллах хүсэлтэй иргэдийг бүртгэлд хамруулан, солонгос хэлний түвшин тогтоох тусгай шалгалт авах болсныг мэдэгдье.
БНСУ-ын гадаадын иргэдийн хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох тогтолцооны дагуу БНСУ-д ажиллах хүсэлтэй иргэд нь БНСУ-ын Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн яамнаас томилсон БНСУ-ын АҮХНХЭГ-аас зохион- байгуулах СХТТТШ-нд заавал тэнцсэн байх хэрэгтэй бөгөөд зөвхөн энэхүү шалгалтанд тэнцсэн иргэн л гадаад иргэний хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл хүсэхээр бүртгүүлж болно.

Дэлгэрэнгүй

СХТТШ-ын бүртгэлд хамрагдах хүсэлтэй Булган аймгийн иргэдэд

СХТТШ-ын бүртгэлд хамрагдах хүсэлтэй Булган аймгийн иргэдэд

Дэлгэрэнгүй

2018 оны 14 дахь удаагийн Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалтын бүртгэл хийх газрууд

2018 оны 14 дахь удаагийн Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалтын бүртгэл хийх газрууд

Дэлгэрэнгүй

Гадаадаас ажилчин авах ОНООНЫ ТОГТОЛЦОО гэж юу вэ?

Гадаадаас ажилчин авах ОНООНЫ ТОГТОЛЦОО гэж юу вэ?

Дэлгэрэнгүй

1 2 3 4 5  Дараах