2019 ОНЫ 5-Р САРЫН 15-НД СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ ТҮВШИН ТОГТООХ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ ИРГЭДИЙН НЭРС

2019 ОНЫ 5-Р САРЫН 15-НД СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ ТҮВШИН ТОГТООХ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ ИРГЭДИЙН НЭРС

Дэлгэрэнгүй

2019 ОНЫ 5-Р САРЫН 14-НД СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ ТҮВШИН ТОГТООХ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ ИРГЭДИЙН НЭРС

2019 ОНЫ 5-Р САРЫН 14-НД СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ ТҮВШИН ТОГТООХ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ ИРГЭДИЙН НЭРС

Дэлгэрэнгүй

2019 ОНЫ 5-Р САРЫН 13-НД СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ ТҮВШИН ТОГТООХ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ ИРГЭДИЙН НЭРС

2019 ОНЫ 5-Р САРЫН 13-НД СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ ТҮВШИН ТОГТООХ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ ИРГЭДИЙН НЭРС

Дэлгэрэнгүй

2019 ОНЫ 5-Р САРЫН 10-НД СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ ТҮВШИН ТОГТООХ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ ИРГЭДИЙН НЭРС

2019 ОНЫ 5-Р САРЫН 10-НД СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ ТҮВШИН ТОГТООХ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ ИРГЭДИЙН НЭРС

Дэлгэрэнгүй

2019 ОНЫ 5-Р САРЫН 9-НД СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ ТҮВШИН ТОГТООХ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ ИРГЭДИЙН НЭРС

2019 ОНЫ 5-Р САРЫН 9-НД СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ ТҮВШИН ТОГТООХ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ ИРГЭДИЙН НЭРС

Дэлгэрэнгүй

2019 ОНЫ 5-Р САРЫН 8-НД СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ ТҮВШИН ТОГТООХ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ ИРГЭДИЙН НЭРС

2019 ОНЫ 5-Р САРЫН 8-НД СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ ТҮВШИН ТОГТООХ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ ИРГЭДИЙН НЭРС

Дэлгэрэнгүй

2019 ОНЫ 5-Р САРЫН 7-НД СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ ТҮВШИН ТОГТООХ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ ИРГЭДИЙН НЭРС

2019 ОНЫ 5-Р САРЫН 7-НД СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ ТҮВШИН ТОГТООХ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ ИРГЭДИЙН НЭРС

Дэлгэрэнгүй

2019 оны 1 дүгээр хагас жилийн СХТТТШ-д орж тэнцсэн иргэдийн анхааралд

Солонгос хэлний түвшин тогтоох тусгай шалгалт (СХТТТШ) (2019 оны 3 дугаар сард шалгалт өгч тэнцсэн иргэд)

Дэлгэрэнгүй

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ИЖ БҮРЭН СУРГУУЛИЙН ГУРАВ ДАХЬ ҮЕИЙГ 4-Р САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУЛ СХТТШ-ЫН ЦАГИЙГ ӨӨРЧИЛЛӨӨ

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ИЖ БҮРЭН СУРГУУЛИЙН ГУРАВ ДАХЬ ҮЕИЙГ 4-Р САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУЛ СХТТШ-ЫН ЦАГИЙГ ӨӨРЧИЛЛӨӨ

Дэлгэрэнгүй

СХТТШ ЭХЭЛСНЭЭС ХОЙШИХ 6 ӨДӨРТ ЗӨРЧИЛҮҮД БҮРТГЭГДЛЭЭ

2019 оны 15 дахь удаагийн СХТТШ нь 6 дэх өдрөө явагдаж байна. ЭХний 4 өдрийн байдлаар СХТТШ-д нийт 655 хүн орохоос ирц 76,6 хувь буюу 502 хүн орсноос 95 болон түүнээс дээш оноо авсан иргэн 110 байна. Амжилт 21,9 хувьтай.

Дэлгэрэнгүй