СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар нь “Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох тогтолцооны дагуу БНСУ-д ажилтан илгээх болон хүлээн авах тухай” Харилцан ойлголцлын САНАМЖ БИЧИГ-т зааснаар БНСУ-д Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах хүч, дадлагажигч илгээх үйл ажиллагааг голлон хариуцах Засгийн газрын цорын ганц байгууллага билээ.

Дэлгэрэнгүй

15 дах удаагийн СХТТШ -ын шинэчлэгдэн хуваарийг Гэрээт ажилтны солонгос хэлний шалгалтын хуваарь харах хэсгээс харна уу

15 дахь удаагийн СХТТШ -ын шинэчлэгдсэн хуваарийг Гэрээт ажилтны солонгос хэлний шалгалтын хуваарь харах хэсгээс харна уу

Дэлгэрэнгүй

2019 ОНЫ 1-Р СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ ТҮВШИН ТОГТООХ “ТУСГАЙ” ШАЛГАЛТ (СХТТТШ)-ЫН ХУВААРЬ

2019 ОНЫ 1-Р СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ ТҮВШИН ТОГТООХ “ТУСГАЙ” ШАЛГАЛТ (СХТТТШ)-ЫН ХУВААРЬ

Дэлгэрэнгүй

2019 ОНЫ 15 ДАХЬ УДААГИЙН СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ ТҮВШИН ТОГТООХ ШАЛГАЛТЫН БҮРТГЭЛ ХИЙХ ГАЗРУУД

2019 ОНЫ 15 ДАХЬ УДААГИЙН СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ ТҮВШИН ТОГТООХ ШАЛГАЛТЫН
БҮРТГЭЛ ХИЙХ ГАЗРУУД

Дэлгэрэнгүй

ХЭЗТ-НЫ ГАДААД АЖИЛЧИН СОНГОЖ АВАХ ОНООНЫ СИСТЕМ ХЭРЭГЖИХ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

БНСУ-ын Хөдөлмөр эрхлэлт хөдөлмөрийн яам ба Монгол улсын Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамдын хамтарсан 2019 оны Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийн тогтолцооны дагуу гадаад ажилчин сонгон шалгаруулах онооны тогтолцоо хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө дараахитай адил байна.

Дэлгэрэнгүй

2019 ОНЫ 1-Р СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ ТҮВШИН ТОГТООХ “ТУСГАЙ” ШАЛГАЛТ

2019 ОНЫ 1-Р СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ ТҮВШИН ТОГТООХ “ТУСГАЙ” ШАЛГАЛТ ӨГӨХ ИРГЭДИЙН НЭРС

Дэлгэрэнгүй

2019 ОНЫ 1-Р СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ ТҮВШИН ТОГТООХ “ТУСГАЙ” ШАЛГАЛТЫН ЗАР

Монгол, Солонгосын Хөдөлмөрийн Яамд хооронд байгуулсан Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийн тогтолцооны хүрээнд ажиллах хүч илгээх “Санамж бичиг”-ийн дагуу БНСУ-д 4 жил 10 сар хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж байгаад хугацаандаа нутаг буцан ирсэн, дахин гэрээгээр ажиллах хүсэлтэй иргэдийг бүртгэлд хамруулан, солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалтыг авах болсныг мэдэгдье.

Дэлгэрэнгүй

БНСУ-ЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН БИРЖИД АЖИЛ ХАЙГЧААР БАЙРШСАН ИРГЭН ТА

БНСУ-ЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН БИРЖИД АЖИЛ ХАЙГЧААР БАЙРШСАН
ИРГЭН ТА 2 ДАХЬ ЖИЛИЙНХЭЭ СУНГАЛТЫГ ХИЙЛГЭСЭН ҮҮ?

Дэлгэрэнгүй

БНСУ-ын Хөдөлмөрийн биржид ажил хайгчаар байрших хугацаа нэг жил байдаг

Монгол Улсын Засгийн газар /ХНХЯам/, БНСУ-ын Засгийн газар /Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн яам/ хооронд байгуулсан Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох тогтолцооны дагуу БНСУ-д ажилтан илгээх болон хүлээн авах тухай Харилцан ойлголцлын “САНАМЖ БИЧИГ”-ийн хүрээнд БНСУ-д Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах хүч илгээх ажил шат дарааллын дагуу тасралтгүй явагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй

2018 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар Монгол Улсаас БНСУ-д Хөдөлмөрийн гэрээт нийт 6,165 иргэн ажиллаж амьдарч байна

Монгол Улсын Засгийн газар /ХНХЯам/, БНСУ-ын Засгийн газар /Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн яам/ хооронд байгуулсан Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох тогтолцооны дагуу БНСУ-д ажилтан илгээх болон хүлээн авах тухай Харилцан ойлголцлын “САНАМЖ БИЧИГ”-ийн хүрээнд БНСУ-д Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах хүч илгээх ажил шат дарааллын дагуу тасралтгүй явагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй