Геологи, уул уурхай, газрын тосны салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 ЭРДЭС СУДЛААЧ /Mineralogist/ 2014-08-05
2 ШАХУУРГЫН НАСОС АЖИЛЛУУЛАГЧ ОПЕРАТОР /Pumping operators/ 2014-08-05
3 ЦООНОГИЙН НАСОСЧИН /Wellhead pumpers/ 2014-08-05
4 ХҮНД ДААЦЫН ДУГУЙТ АЧИГЧ МАШИНЫ ОПЕРАТОР /Bulldozer operators/ 2014-08-05
5 ФОТОГРАММЕТР /Photogrammetrists/ 2014-08-05
6 УУЛ УУРХАЙН МАРКШЕЙДЕР /Mining surveyor/ 2014-08-05
7 УУЛ УУРХАЙН ГЕОЛОГИЙН ИНЖЕНЕР /Mining and geological engineers, including mining safety engineers/ 2014-08-05
8 УУЛ УУРХАЙН МЕНЕЖЕР /Mine managers/ 2014-08-05
9 ТЭЭРЭМДЭГЧ МАШИНЫ ОПЕРАТОР /Milling machine operator/ 2014-08-05
10 ПЕТРОГРАФИЙН ИНЖЕНЕР /Engineer petrography/ 2014-08-05
11 ӨРМИЙН МАШИНЫ ОПЕРАТОР /Drilling machine operator/ 2014-08-05
12 ӨРМИЙН ИНЖЕНЕР /Drilling engineer/ 2014-08-05
13 НЕФТЬ, ХИЙ ОЛБОРЛОЛТЫН ӨРМИЙН ОПЕРАТОР /Rotary drill operators, Oil and Gas/ 2014-08-05
14 МЕТАЛЛУРГИЙН ИНЖЕНЕР /Metallurgical engineers/ 2014-08-05
15 КОНВЕЙРИЙН ОПЕРАТОР /Conveyor operator/ 2014-08-05
16 КОВШ, ГРЕЙДЭРИЙН ОПЕРАТОР /Grader operator/ 2014-08-05
17 ИЛ УУРХАЙН ТОМ ОВРЫН ЭКСКАВАТОР, ДРАГИЙН ОПЕРАТОР 2014-08-05
18 ЗУРАГ ЗҮЙН ТЕХНИКЧ /Mapping technicians/ 2014-08-05
19 ДАЛД БА ИЛ УУРХАЙН АЖИЛТАН /Miner/ 2014-08-05
20 ГЕОЛОГИЙН ДЭЭЖ ШАЛГАГЧ, ТЕХНИКЧ /Geological sample test technicians/ 2014-08-05
Нийт: 30 үр дүн
1 2  Дараах