Зам тээвэр

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 ХҮНД ДААЦЫН МАШИН, ТОМ ОВРЫН ТЭРЭГНИЙ ЖОЛООЧ /Heavy and Tractor-Trailer Truck Drivers/ 2014-08-06
2 ХҮНД МАШИН МЕХАНИЗМЫН ЗАСВАРЧИН /Heavy machinery repairer/ 2014-08-06
3 ХӨЛӨГ ОНГОЦНЫ УДИРДЛАГА /Pilots, Ship/ 2014-08-06
4 ХОТ ХООРОНДЫН АВТОБУСНЫ ЖОЛООЧ /Bus drivers, Transit and Intercity/ 2014-08-06
5 УСАН ОНГОЦНЫ ИНЖЕНЕР /Ship engineers/ 2014-08-06
6 УСАН ОНГОЦНЫ АХМАД /Ship and Boat captains/ 2014-08-06
7 УСАН ЦЭРЭГ БА ХӨЛӨГ ОНГОЦНЫ АЖИЛЧИН /Sailors and Marine oilers/ 2014-08-06
8 ТЭЭВРИЙН БАЙЦААГЧ /Motor Vehicle Inspectors/ 2014-08-06
9 ТРАМВАЙН ЖОЛООЧ /Subway and Streetcar operators/ 2014-08-06
10 ТӨМӨР ЗАМЫН ТОРМОЗ, СИГНАЛ АЖИЛЛУУЛАГЧ БА ЗАМ СОЛИГЧ /Railroad brake, signal, and switch operators/ 2014-08-06
11 СУРГУУЛИЙН АВТОБУСНЫ ЖОЛООЧ "Д ангиллын жолооч" /Bus drivers, School/ 2014-08-06
12 НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН БАЙЦААГЧ /Public Transportation Inspectors/ 2014-08-06
13 МЕТРОНЫ ЖОЛООЧ /Subway and Streetcar operators/ 2014-08-06
14 МЕХАНИК ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН ТЕХНИКЧ /Mechanical engineering technicians/ 2014-08-06
15 МЕХАНИК ИНЖЕНЕР /Mechanical engineers/ 2014-08-06
16 ЛАБОРАНТ /Материалын/ /laboratory technicians/ 2014-08-06
17 КУЗОВ ЗАСВАРЧИН /Automotive body and glass repairers/ 2014-08-06
18 ЗҮТГҮҮРИЙН ТУСЛАХ МАШИНИСТ /Traction Assistant Machinist/ 2014-08-06
19 ЗҮТГҮҮРИЙН МАШИНИСТ /Locomotive engineers/ 2014-08-06
20 ЗАМ ТАВИГЧ МАШИН МЕХАНИЗМЫН ОПЕРАТОРЧ /Paving, Surfacing, and Tamping Equipment Operators/ 2014-08-06
Нийт: 33 үр дүн
1 2  Дараах