Менежментийн салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН МЕНЕЖЕР /Tourism managers/ 2014-08-06