Менежментийн салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 БРЭНД МЕНЕЖЕР /Brand manager/ 2014-08-06
2 БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГЫН МЕНЕЖЕР /Business Managers/ 2014-08-06
3 БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН МЕНЕЖЕР /Business Development Managers/ 2014-08-06