Менежментийн салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 ГАМШГИЙН МЕНЕЖМЕНТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН /Catastrophe risk's expert/ 2014-08-06