Менежментийн салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР /General Manager/ 2014-08-06